Od narodenia žijem na Zátiší v rodinnom dome, ktorý kúpil ešte môj dedo. Po štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe som učila vysokoškolákov, budúcich ekonómov. Bankovú prax som získala v ČSOB, v súčasnosti pôsobím ako analytička najmä v oblasti stavebníctva a pracujem pre ekonomický týždenník Trend. Ako nezávislá poslankyňa využijem svoje skúsenosti tak, aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov v Novom Meste. V komunálnych voľbách sa uchádzam o dôveru občanov vo volebnom obvode 4, do ktorého patria oblasti Zátišie, Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko, Biely kríž, Dynamitka/Dimitrovka a Mierová kolónia. S podporou ľudí, ktorých budem zastupovať, chcem zabrániť nadmernej výstavbe, bezohľadnej k nášmu okoliu. Mojim cieľom je kvalitnejšia doprava, obnova zelene, nové cyklotrasy i výbehy pre psov. Podporím všetky kroky vedúce k zlepšeniu činnosti mestskej polície v našich uliciach. Som odhodlaná oživiť našu Osvetovú besedu na Makovického ako miesto na stretnutia, zábavu, cvičenie i tvorivé dielne pre deti. A urobiť tam aj malú galériu či pamätnú izbu našej štvrte.