Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Ing. Milan Ďurica už nie členom poslaneckého klubu Naša Bratislava, nakoľko sa zriekol poslaneckého mandátu.

„Ak sa politici neangažujú v ekológii a ochrane prírody, tak sa ekológ musí začať angažovať v politike.“

Vyštudoval som na zvolenskej Technickej univerzite ekológiu a ochranu prírody. Po mojom viacročnom pôsobení v zahraničí som sa usadil v Bratislave – Karlovej Vsi na Starých Gruntoch.

Okrem práce v oblasti ekológie a ekologického poľnohospodárstva sa aktívne venujem neziskovým občianskym aktivitám v rámci ochrany prírody v Bratislave a bratislavskom kraji. Som členom OZ Iniciatíva Naše Karpaty, kde sa venujeme hlavne lesoochranárskym činnostiam. Počas relatívne krátkej doby sa nám podarilo presadiť viacero pre prírodu a občanov Bratislavy pozitívnych zmien. Participoval som na Koncepcii rozvoja Mestských lesov v Bratislave. Pozastavili sme ťažbu na Devínskej Kobyle. Našou prioritou ja tiež monitorovanie všetkých lesníckych činností v Bratislave.

Som členom skupiny zhotoviteľov národného štandardu FSC (medzinárodne uznávaný certifikát environmentálne vhodného obhospodarovania lesov).

Do volieb idem prvýkrát, a to ako nezávislý kandidát bez politickej príslušnosti. Moje motto: „Ak sa politici neangažujú v ekológii a ochrane prírody, tak sa ekológ musí začať angažovať v politike.“

Zopár problémov ktorým by som sa chcel venovať:

  1. Budovanie cyklotrás. Prepojenie Železnej studničky cez les Sitinu a Líščie údolie po Devínsku Kobylu. Vybudovanie súvislej cyklotrasy od Karloveského ramena po Devín.
  2. Zelenšia Karlova Ves. Revitalizácia súčasných a výsadba nových parkov a zelených plôch na sídliskách. Budovanie lavičiek a oddychových plôch.
  3. Lesný park Sitina. Les nad Líščím údolím – Sitina, patriaci Mestským lesom Bratislava, je dlhodobo na pokraji záujmu. Postupnou revitalizáciou, budovaním turistických chodníkov, cyklochodníkov a altánkov zabezpečiť novú oddychovú zónu pre občanov Karlovej Vsi.
  4. Staré Grunty. Absencia chodníka a osvetlenia na Starých Gruntoch predstavuje dlhodobé potenciálne vysoké riziko pre miestnych občanov Karlovej Vsi. Jedná sa zrejme o poslednú väčšiu ulicu v Bratislave bez pouličného osvetlenia a chodníka.
  5. Zefektívnenie a rozšírenie MHD, modernizácia električkovej trate. MHD spolu s cyklodopravou predstavuje významnú ekologickú alternatívu k osobnej autám, a preto chcem podporovať práve takéto formy dopravy.
  6. Detské ihriská. Potreba modernizácie a obnovy detských ihrísk je tiež v mojom záujme, a preto takéto snahy veľmi rád aj aktívne podporím.
  7. Podpora separovania odpadov. Som za pozitívnu podporu separácie formou zníženia daní pre domy, bytové domy podľa percentuálnej výšky separácie odpadov. Zároveň vidím v niektorých častiach Karlovej Vsi potrebu modernizovať odpadkové koše a podporiť v zemi zapustené veľkoobjemové kontajnery pre sídliská.
  8. Zelenšie polikliniky a verejné priestranstvá. Zelená podporuje pozitívne myslenie a relaxáciu. Preto v zdravotných strediskách, ale aj na verejných priestranstvách vidím potrebu zväčšiť množstvo zelene výsadbou drevín a krov ako aj osadzovanie kvetináčov na nevyužívaných plochách.

Tak ako Malé Karpaty predstavujú zelené pľúca Bratislavy, verím že Karlova Ves si zaslúži byť jeho zelenou tepnou. Pokiaľ máte záujem bližšie poznať moje aktivity, nájdete moju činnosť na facebook-u či blogu: milandurica.blog.pravda.sk, www.nasekarpaty.com