Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Volám sa Peter Lenč, mám 54 rokov, som ženatý a mám 4 deti. Po základnej škole som absolvoval štúdium na Gymnáziu Ladislava Sáru v Karlovej Vsi a Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odbor, ktorý som ukončil štátnou záverečnou skúškou sa nazýval Konštrukcie a dopravné stavby a od skončenia školy sa viac menej venujem svojej profesii statika stavebných konštrukcií.

Pracoval som vo viacerých projekčných kanceláriách a od roku 1994 som samostatne pôsobiacim autorizovaným inžinierom. Okrem toho som takmer 6 rokov pôsobil ako správca objektu Spojenej školy sv. Františka z Assisi, kde som hlavne na začiatku koordinoval stavebné práce pri rôznych rekonštrukciách.

Práci komunálneho poslanca sa venujem už dlhší čas. Bol som poslancom Zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy, aj poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Za ten čas strávený v miestnej samospráve som zažil všeličo a všelikoho, či na poste starostu, či na poste primátora. Boli časy úrodné aj neúrodné, zažili sme relatívnu prosperitu, keď sa zrealizovalo veľa užitočných projektov, a aj časy krízy, keď sa muselo šetriť a financovať iba základné funkcie mesta. Bol som pri tom, keď sa miestny úrad presťahoval do nových priestorov, bol som pri tom, keď sa spustila trolejbusová doprava na Dlhé diely, bol som pri tom, keď sa na Molecovej vybudovalo moderné futbalové ihrisko.

Posledné 4 roky som bol poslancom Miestneho zastupiteľstva a bol som milo prekvapený kompetentnosťou a ľudským prístupom starostky Danky Čahojovej, ľuďmi, ktorými sa na úrade obklopila, ako aj väčšinou poslancov. Práca poslaneckého zboru bola, až na výnimky, mimoriadne efektívna a zodpovedná. Bol som prekvapený a viackrát som aj verbálne ocenil odvahu poslancov prijímať aj nepopulárne opatrenia v snahe zlepšiť život v Karlovej Vsi. Spolu sme rozbehli viaceré projekty ako napr. lodenica v Karloveskej zátoke, či havarijným stavom vynútenú rekonštrukciu školského bazéna. Veľa sa investovalo do škôl a škôlok, opravili sa detské ihriská, zaviedlo rezidenčné parkovanie v dvoch zónach, opravovali sa povrchy vozoviek a chodníkov. Za významnú vec pokladám zriadenie príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb, ktoré prispelo k efektívnosti a pružnosti vykonávania prác pri kosení, čistení, orezávaní a odpratávaní snehu z našich ulíc.

Vo voľnom čase rád športujem. Bavia ma všetky športy, rád behám, plávam, bicyklujem, korčuľujem. Okrem toho som milovníkom hudby a umenia celkovo. Hrám amatérsky na gitare a silno podporujem hudobný talent mojich detí, ktoré ma už v tejto veci dávno prerástli.