Povolanie: trénerka futbalu mládeže

Bydlisko: Dlhé Diely – Karlova Ves

Pred desiatimi rokmi sme sa s manželom, ktorý prežil temer celý život v Karlovej Vsi, presťahovali z Petržalky do Karlovej Vsi s nádejou, že naše deti budú vyrastať v lepšom prostredí. Po desiatich rokoch však cítim sklamanie. V našom okolí síce bolo zrealizovaných niekoľko projektov, ktoré pomohli zlepšiť toto prostredie, jednalo sa však vždy o omrvinky podhodené voličom na zalepenie očí, sprevádzané patričnou straníckou propagandou a načasované na obdobie tesne pred voľbami. Ako matka piatich detí by som rada pomohla presadiť v Karlovej Vsi také trvalé projekty, ktoré výrazne rozšíria deťom, mládeži a aj nám všetkým možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a ktoré využijú aj generácie po nás.

Ako trénerka futbalu sa venujem už niekoľko rokov najmenším hráčom predprípravky. Chcela by som presadiť, aby žiadne dieťa v Karlovej Vsi nemalo prekážky pri rozvíjaní svojho talentu a svojou prácou chcem aktívne podporiť zmysluplné trávenie voľného času mládežou.

Zuzana Volková sa aktívne zapája do záchrany futbalového ihriska pre mládež v Karlovej Vsi, kde dlhodobo trénuje najmladších hráčov. Pôsobí ako nezávislá komunálna poslankyňa za Karlovu Ves.