Povolanie: rehabilitačná asistentka

Bydlisko: Dlhé Diely – Karlova Ves

Pred dvadsiatimi rokmi sme sa s manželom, ktorý prežil temer celý život v Karlovej Vsi, presťahovali z Petržalky do Karlovej Vsi s nádejou, že naše deti budú vyrastať v lepšom prostredí. Realita bola však iná. V našom okolí síce bolo zrealizovaných niekoľko projektov, ktoré pomohli zlepšiť toto prostredie, jednalo sa však vždy o omrvinky podhodené voličom na zalepenie očí, sprevádzané patričnou straníckou propagandou a načasované na obdobie tesne pred voľbami. Ako matka piatich detí a poslankyňa miestneho zastupiteľstva som sa snažila presadzovať v Karlovej Vsi také trvalé projekty, ktoré výrazne rozšíria deťom, mládeži a aj nám všetkým možnosť zmysluplne tráviť voľný čas, skrášlia prostredie, v ktorom žijeme, a ktoré využijú aj generácie po nás.