Som rodený Bratislavčan, na Dlhých dieloch žijem skoro 25 rokov. Mám 62 rokov, som ženatý, mám dospelú dcéru a syna. Dcéra sa narodila so zdravotným postihnutím a pretože som absolvent Pedagogickej fakulty UK, stala sa súčasťou mojej profesionálnej orientácie. Som podpredsedom občianskeho združenia „Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV“ a predsedom občianskeho združenia „Spoločnosť občanov s mentálnym postihnutím, ich rodín a priateľov.

Prečo kandidujem?

Do komunálnej politiky som prvý krát vstúpil pred štyrmi rokmi. Už počas prvého roku sa v miestnom zastupiteľstve Karlovej Vsi podarilo postupne vytvoriť aktívnu a iniciatívnu skupinu poslancov, ktorí sme sa cítili a chceli byť nezávislí, bez straníckych vplyvov.

Táto naša skupina a vznikla ako protiváha veľmi špecifickej miestnej nepísanej „koalícii“ strán Smeru-SD a SDKÚ-DS, ktorí v dôležitých situáciách hlasovali rovnako. Naša skupina nezávislých poslancov, bez politickej príslušnosti, mala v zastupiteľstve väčšinu, vďaka ktorej sa darilo udržiavať naše verejné financie ako tak transparentné a na uzde.

Bol to neustály boj so súčasnou starostkou hlavne počas schvaľovania rozpočtu pred koncom roka. Žiadali sme a navrhovali, aby sa viac šetrilo na pominuteľných bežných výdavkoch.

  • Uchránili sme financie na také jedinečné hodnoty ako je lodenica v Karloveskom ramene. Nedovolili sme predaj ďalšieho mestského majetku.
  • Vyčlenili sme financie na zatepľovanie škôl a škôlok a oddlžili všetky naše školy od nedoplatkov za energie, keďže štát im neprispieva dostatočnou sumou, ktorá by pokryla ich náklady. Tu som však presvedčený, že viac sa pričiniť na riešení problému mohli aj miestny úrad aj riaditeľka najzadĺženejšej školy A. Dubčeka, ktorá podľa môjho názoru mohla efektívnejšie a hospodárnejšie prenajímať budovu na Majerníkovej 60.
  • Transparentnosť verejných financií: Veľmi veľa času nám, poslancom bez politickej príslušnosti, zabralo, že sme mnohokrát suplovali prácu úradu a hľadali a navrhovali riešenia ako a kde ušetriť. Väčšina položiek v rozpočte bývala umelo nadhodnotená, mala tzv. „vatu“, hlavne tie ktorých míňanie sa ťažko kontroluje. Sám som podal a zastupiteľstvo schválilo uznesenie na trvalé sprehľadnenie výdavkov v oblasti pozemné komunikácie. Viď článok o zimnej údržbe „Keby sa chcelo, tak by sa dalo“.
  • Efektívnosť vynakladania verejných financií, ktoré ide ruka v ruke s jej transparentnosťou. Táto úloha patrila v zastupiteľstve medzi zložité v konfrontácii so starostkou a jej pohľadom na rozšafné nakladanie s peniazmi daňových poplatníkov.
  • Prakticky skoro celým obdobím sa tiahol boj zastupiteľstva so starostkou o odvolanie riaditeľa Karloveského športového klubu. Napriek odhaleniu veľkých nedostatkov miestnou kontrolórkou ešte v roku 2012, viď článok „Nočná mora Karlovej Vsi….“ sa ho zastupiteľstvu nepodarilo odvolať aj keď sme mali väčšinu.
  • Po rokoch sa konečne začali tvoriť projekty na Zariadenie pre seniorov
  • Radikálne obmedzenie ďalšej výstavby sa nekoná. Stavebný úrad si od poslancov nemusí pýtať povolenie. Štatutárka – starostka podpíše. Preto žiaľ, pribudli stavby nielen v Karlovej vsi – Staré grunty, ale aj na prehustených Dlhých dieloch – J. Stanislava. Pritom miest na parkovanie ani zďaleka nepribudlo úmerne k potrebám.

Preto si dávam za povinnosť to znovu skúsiť. Samozrejme, rozhodujúci bude, s pomocou Vás, voličov, úspech našej spoločnej kandidátky na starostku, MUDr. Dany Čahojovej, ktorú poznáme ako pracovitú, aktívnu poslankyňu. Vedie ma k tomu vyššie spomínané poznanie, že jedine spolupráca, poslancov a starostu, môže byť zárukou efektívnosti, pružnosti a transparentnosti vynakladania finančných prostriedkov z daní nás všetkých v prospech občanov.

Do volieb vstupujeme ako kompaktná skupina nezávislých občianskych kandidátov, rozpoznateľná pod značkou aktivista iniciatívy Naša Bratislava. Keďže v Karlovej Vsi je nanajvýš nutné mať aj zástupcu vo volebnej komisií a v okrskových komisiách tak vystupujeme na kandidátke so stranami, od ktorých máme ponuku, že môžeme bez akýchkoľvek záväzkov kandidovať pod ich hlavičkou a ostať nezávislými kandidátmi. Urobili sme tak aj napriektomu, že sme si zbierali podpisy na kandidatúru ako nezávislí. Tieto strany sú to Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, OKS a Zmena zdola. Odkaz na túto spoluprácu TU.

Ján Labuda

[rev_slider labuda]