O mne

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave v odbore psychológia. Kvalifikáciu som si zvyšovala na postgraduálnych štúdiách; na City University Bratislava som získala profesionálny certifikát a diplom v manažmente.

S hrdosťou o sebe vyhlasujem, že patrím k prvým „Krasňančanom“ – narodila som sa do prvého postaveného domu v Krasňanoch s výhľadom na obilné pole s divými makmi a nevädzami, ktoré sa postupne menilo na športový areál. Pamätám si, ako sme sadili topole a pagaštany a starali sa o zeleň medzi domami. Po krátkom bývaní v meste som sa po vydaji vrátila do panelákov Rače, kde bývam už 38 rokov. Spolu s manželom sme tu vychovali 3 synov, ktorých sme viedli k vzájomnej úcte, k vzdelaniu a športu.

Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som doteraz nepôsobila.

Programové priority

  • vytváranie vzťahu obyvateľov k mestskej časti Rača cestou poznania jej vývoja do dnešných dní s prepojením na uvážené smerovanie do budúcnosti. Nie billboardy „Bývať v Rači sa mi páči“ vytvárajú komunitu v našej obci, ale porozumenie jej histórii podporí pocit spolupatričnosti a patriotizmu,
  • podpora obyvateľov v seniorskom veku – príprava nových a tvorivých aktivít, ktorými sa zvýši kvalita ich spoločenského i osobného života. Rozvoj Senior Akadémie s cieľom napĺňania trendu celoživotného vzdelávania,
  • podpora vytvárania športových areálov a kútikov pre všetky vekové kategórie,
  • podpora rozvoja bezpečných cyklistických chodníkov pre deti a mládež aj vo vnútri obce,
  • podpora transparentnosti pri vedení obce.