Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

V Bratislave žijem od narodenia. Od detstva mám rád prírodu. Posledných viac ako 30 rokov sa intenzívne venujem ochrane prírody v Bratislave, ako aj v jej širšom okolí – na Záhorí, v Malých Karpatoch a v Podunajsku. V r. 1997 sme spolu s ďalšími ochranármi založili BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ktoré je dnes jednou z najvýznamnejších ochranárskych organizácií v Bratislave aj na Slovensku (www.broz.sk). Popri ochrane prírody sa venujem rekreačnému behu (skoro každé ráno ma môžete stretnúť v lesoch nad Karlovkou), turistike (lesy, hory, voda) a hudbe (hlavne folková a country).

Ochrana prírody je moja práca a súčasne aj najväčšia záľuba. Venujem sa jej naplno po celý život. V Karlovej Vsi sa nám za posledné štyri roky podarilo dosiahnuť efektívnejšiu starostlivosť o verejnú zeleň, ale ešte stále je veľa čo zlepšovať. Na to aby sa tu ľudia mohli cítiť príjemne aj uprostred horúceho leta, bude treba vysadiť ešte veľa stromov, kríkov a popínavých rastlín, ale hlavne sa o ne aj lepšie starať.

Chceme ďalej pokračovať aj v ochrane bratislavských lesov pred nadmernou ťažbou a tiež rozšíriť Bratislavský lesný park zo súčasných 3 200 ha až na pôvodných 17 000 ha. Všetko nasvedčuje tomu, že už v najbližšom volebnom období by sa nám to mohlo podariť.

Ako poslanec v Karlovej Vsi by som rád dosiahol:

  • nepripustiť ďalšie zahusťovanie sídliska novou výstavbou (napr. v Karloveskej zátoke)
  • zlepšiť starostlivosť o sídliskovú zeleň, hlavne o stromy (stromy nestačí len vysadiť, treba sa o ne hlavne v mladšom veku aj starať, v lete polievať, inak vyschnú)
  • presadiť schválenie VZN na úrovni MČ, ktorým sa vyhlásia intaktné (nedotknuteľné) plochy zelene na území MČ, ktoré nebude možné zastavať
  • rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež – ihriská, športoviská, kluby
  • vytvoriť ponuku voľnočasových aktivít pre zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov – aspoň jeden klubový priestor, najlepšie v kombinácii – klub, kaviareň / čajovňa, knižnica / čitáreň, herňa (spoločenské, nie hazardné hry), nenáročné športovisko a pod.
  • zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky (obmedzenie rýchlosti vnútri obytných zón na max. 30 km/hod), spomaľovače, prechody pre chodcov, bezbariérové riešenia prechodov a chodníkov,….)