Moje meno je v komunálnej politike neznámym pojmom. Napriek tomu som sa po niekoľkých rokoch spolupráce so združením Naša Bratislava rozhodol do nej vstúpiť a usilovať sa o nové a moderné riešenia komunitných záležitostí, ktoré sa týkajú každého z nás.

Som šéfredaktorom Právnych novín, naším cieľom je prinášať zrozumiteľné a aktuálne informácie z rozličných právnych odvetví s vysokou pridanou hodnotou pre prax a podnikanie.

Verím, že moje skúsenosti z vrcholovej štátnej správy, pôsobenia v Bruseli ako aj v súkromnom sektore, budú spoľahlivým základom k tomu, aby sme z Karlovej Vsi vybudovali mikrosystém fungujúcej občianskej spoločnosti, ktorý bude slúžiť nielen jej súčasným obyvateľom, ale pomôže aj k systémovým riešeniam na niekoľko desaťročí, ktoré nás ešte len čakajú.

Váš hlas je v našej komunite podstatný a Vaši poslanci by ho mali interpretovať ďalej.