Iva Lukačovičová žije 26 rokov v Karlovej Vsi. Je advokátka so zameraním na ľudské práva. Väčšinu svojho voľného času trávi v zátoke so športovcami.

Kandidujem preto, aby som nemusela len hasiť a naprávať niektoré chybné rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Chcem byť pri tom. Chcem ovplyvňovať rozhodnutia vecnou argumentáciou, predkladaním alternatívnych riešení. Chcem zavčasu informovať občanov a chrániť ich záujmy, hodnoty prostredia, v ktorom občania Karlovej Vsi žijú a budú žiť.

Nechcem, aby to, čo rozhodovalo, boli len ekonomické záujmy tých najdravších investorov, a to aj na úkor kvality života všetkých ostatných občanov. Chcem kvalitu života pre všetkých. Viem, že v tomto snažení nebudem sama. Aktivisti Našej Bratislavy okolo MUDr. Dany Čahojovej sú ľudia, ktorí ma svojimi aktívnymi postojmi presvedčili, že sú ľudia, ktorým skutočne záleží na prospechu nás všetkých.