Volám sa Juraj Kmeťko, narodil som sa v Bratislave. Na Dlhých dieloch žijem s rodinou od roku 1993. Som ženatý a otcom 2 detí. Som veriaci kresťan katolík.

Po absolvovaní stredného odborného učilišťa s maturitou v Slovnafte, po vyštudovaní odboru meranie a regulácia som študoval na strojníckej fakulte v Bratislave, odbor chemické a potravinárske stroje. V roku 1986 som úspešne ukončil štúdium štátnou záverečnou skúškou. Nastúpil som pracovať do Chempiku ako projektant strojár technológ. Orientoval som sa na chemické stroje a zariadenia. Spolupracoval som na významných projektoch v Istrocheme, papierňach Ružomberok.

V roku 1999 som začal pracovať v Hutnom projekte v Bratislave, ako samostatný a zodpovedný projektant. V roku 2000 ma firma poslala pracovať do Nemecka ako špecialistu na projektovanie v 3D. Po návrate som pokračoval v ďalších významných projektoch ako EFPA Slovnaft, Duslo Šala, VÚB Bratislava a mnoho ďaľších.

Od roku 2001 som živnostníkom.

Celý život sa aktívne venujem športu, turistike a prírode. Znepokojuje ma, keď zeleň nahrádza betón a presadia sa zbytočne drahé projekty, ktoré neprinášajú potrebný efekt pre relax, odpočinok a pastvu pre oči. Zasadím sa o zachovanie a zveľadenie existujúcej zelene.

IMG_1902 (1)