Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Po absolvovaní stredného odborného učilišťa s maturitou v Slovnafte, odbor meranie a regulácia som študoval na strojníckej fakulte v Bratislave, odbor chemické a potravinárske stroje. V roku 1986 som úspešne ukončil štúdium štátnou záverečnou skúškou. Nastúpil som pracovať do Chempiku ako projektant strojár technológ. Orientoval som sa na chemické stroje a zariadenia. Spolupracoval som na významných projektoch v Istrocheme, papierňach Ružomberok.

V roku 1999 som začal pracovať v Hutnom projekte v Bratislave, ako samostatný a zodpovedný projektant. V roku 2000 ma firma poslala pracovať do Nemecka ako špecialistu na projektovanie v 3D. Po návrate som pokračoval v ďalších významných projektoch ako EFPA Slovnaft, Duslo Šaľa, VÚB Bratislava a mnoho ďalších.

Od roku 2001 som živnostníkom.

V roku 2014 som vďaka vám získal poslanecký mandát. Pracujem v troch komisiách, a to komisii bytovej, sociálnej a zdravotnej, komisii regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vo finančnej komisii.

Som veľmi rád, že svojou prácou v týchto komisiách som prispel k celkovému finančnému ozdraveniu Karlovej Vsi, ku kompletnému reštartu oddelenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti a dodržaniu predvolebného sľubu, že nebudeme predávať žiadny majetok Karlovej Vsi.

Hneď na začiatku nášho volebného obdobia sme dostali „do daru“ náš majetok v havarijnom stave, jeden príklad – školský bazén na ZŠ A. Dubčeka. Bazén bol v takom stave, že ho bolo treba zavrieť. Výsledkom úsilia pracovnej skupiny, ktorej som aj ja členom, je začiatok rekonštrukčných prác a radosť, že deti z Karlovej Vsi sa budú učiť plávať konečne „doma“.

Celý život sa aktívne venujem športu, turistike a prírode. Rád by som dokončil prácu ohľadom rekonštrukcie bazéna. Znepokojuje ma, keď zeleň nahrádza betón a presadia sa zbytočne drahé projekty, ktoré neprinášajú potrebný efekt pre relax, odpočinok a pastvu pre oči. Budem bojovať o zachovanie a zveľadenie existujúcej zelene.