Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

štúdium: Gymnázium Grösslingová (GAMČA), MFF UK Bratislava
povolanie: učiteľka matematiky
záľuby: turistika, cyklistika, spev, tanec
občianske aktivity: záchrana Kráľovej hory, OZ LÚKA, od r.2014 poslankyňa MiZ Bratislava – Karlova Ves, od r.2017 poslankyňa BSK
členstvo v politickej strane: nezávislá
rodisko: Bratislava
bydlisko: Dlhé diely – Karlova Ves

Narodila som sa v Bratislave, vyše 25 rokov žijem s rodinou v Karlovej Vsi, na Dlhých dieloch. Zaujíma ma dianie v mojom okolí. Bola som členkou Združenia rodičov a Rady školy pri ZŠ Veternicová, ktorú navštevovali moje tri deti. Som členkou Výboru vlastníkov v našom bytovom dome. V roku 2011 som sa aktívne zapojila spolu s ďalšími členmi a sympatizantmi OZ LÚKA do záchrany Kráľovej hory. Naše občianske združenie už niekoľko rokov organizuje šarkaniádu, zber odpadkov na lúke a v jej okolí a osadilo dve náučné tabule.

V roku 2014 som sa stala poslankyňou miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi. Pracujem v komisii pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok a v komisii pre kultúru a médiá. Vďaka podobnému názoru starostky Čahojovej a pracovníkov miestneho úradu na ochranu životného prostredia sa podarilo pretvoriť Karlovu Ves na mestskú časť priateľskú včelám, kvetom, prírode. Spolu s Rudolfom Rosinom, Zuzanou Volkovou a ďalšími zanietenými ľuďmi z úradu sme v akcii „Adoptuj si kvetináč“ zapojili vyše 50 aktívnych obyvateľov do skrášlenia prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme.

V miestnom zastupiteľstve pracujem tiež v komisii pre kultúru a médiá. Pre obyvateľov pripravuje mestská časť od roku 2015 konečne hodnotné kultúrne podujatia vo viacerých formátoch a na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dlhých dieloch. Počas roka Hudobný alebo Filmový klub Kamel. Počas letných prázdnin bohaté Kultúrne a športové leto.

Od roku 2017 som poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja za Karlovu Ves. Pracujem v komisii životného prostredia a v komisii zdravotníctva a sociálnych vecí. Aktívne sa s kolegami snažíme ozdraviť a posilniť prácu oddelenia sociálnych vecí BSK.

V Karlovej Vsi by som chcela naďalej podporovať zelené aktivity, ktoré prispievajú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v Bratislave a ktoré pomôžu spríjemniť naše životné prostredie.