Marcel Zajac bol dlhoročným hovorcom Ekofóra, založil organizáciu Centrum pre filantropiu. Je správcom predseda komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády SR pre MNO a miestnym poslancom v mestskej časti Bratislava Karlova Ves. V rôznych projektoch presadzuje aktívnu účasť občanov pri spravovaní vecí verejných.

Zamestnanie:

Súčasnosť Senior Program Manager

Centrum pre filantropiu, Bratislava (Slovensko)
Zodpovedný za programový a inštitucionálny rozvoj Nadácie Tatra banky ako jej správca.
Spoluzodpovedný za inštitucionálny rozvoj Centra pre filantropiu (predseda Správnej rady CpF).
Ako bývalý koordinátor Programu rozvoja komunitných nadácii na Slovensku poskytuje technickú a odbornú asistenciu v rámci rôznych zahraničných rozvojových aktivít Centra pre Filantropiu.

Dobrovoľník

Rôzne organizácie, aktivity, Bratislava (Slovensko)

V roku 2012 som sa stal členom znovu vytvorenej Rady vlády pre neziskové organizácie, v ktorej bol zvolený za predsedu Komory mimovládnych neziskových organizácií. Z tejto pozícii pôsobí v Rade solidarity Slovenskej republiky.

V roku 2010 som sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

V roku 2010 som pôsobil v skupine, ktorá pripravila materiál pre vznik Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V roku 2008 som spoluorganizoval odpor mimovládnych neziskových organizácií voči návrhu Spolkového zákona, ktorý likvidoval občianske združenia ako základnú a slobodnú formu formálneho združovania sa aktívnych občanov.

V roku 2006 som spoluzakladal iniciatívnu skupinu bratislavských občianskych aktivistov a ochranárov „Bratislava otvorene“, ktorej je dodnes aktívnym členom.

V roku 2006 spoluorganizoval verejnú diskusiu mimovládnych neziskových organizácií k návrhu Kódexu MVO.

V roku 2006 som spolukoordinoval kampaň „Ľudia ľuďom“ proti zrušeniu asignačného mechanizmu v zákone o daniach z príjmov fyzických a právnických osôb.

V roku 2002 som sa stal zástupcom platformy Ekofórum v rade vlády pre MVO, ktorej som členom do dnes.

V roku 2000 až 2001, som ako zástupca Ekofóra spolukoordinoval viaceré kampane namierené na zlepšenie legislatívneho prostredia pre aktívnych občanov. Napríklad kampaň za dobrú reformu verejnej správy, za prijatie zákona o ombutsmanovi, … Najvýznamnejšou bola kampaň „Za dobrý zákon o prístupe k informáciám“.

V Roku 1999 som s ďalšími dvoma členmi vystúpil z G3S a rozvíjal Ekofórum, ako nezávislú platformu environmentálnych mimovládnych organizácií (EMVO). V roku 1999, podpísal v mene platformy EMVO zmluvu o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia a EMVO.

V roku 1997 som sa ako zástupca Stromu života stal členom Environmentálne sekcie Grémia tretieho sektora (G3S).

V rokoch 1993 – 1997 som pôsobil v Rade združenia O.z. Strom života,

V rokoch 1990 – 1992 som pôsobil v politickom občianskom hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN), v Environmentálnej sekcii.

V roku 1989 – 1992 pôsobil ako člen študentskej komory vysokoškolského senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Doplnkové skúsenosti

Člen grantového výboru V4 Community Foundation Maturity Program, ktorý realizuje Akadémia pre rozvoj filantropie vo Varšave,

Člen grantového výboru Programu podpory občianskych koalícií, ktorý realizuje Nadácia Štefana Batoryho vo Varšave,

Konzultant preinštitucionálny rozvoj pre FDI Foundation v Kosove realizovaný EWMI managed KNAP,projekt podporený USAID (2002-2004), Organizátor študijných ciest návštevníkov zo strednej a východnej Európy – záujemcov o rozvoj komunitnej filantropie na Slovensku (2003-2004) – pre World Learning, East-East program z Moldavska, Chorvátska, Macedónie, Ukrajiny, Srbska

KonzultantCentra pre Filantropiu pre Baltic American Partnership Fund v Litve, rozvoj komunitných nadácií (2003-2004)

Člen iniciatívy pre rozvoj komunitných nadácii