Volám sa Marek Líška, mám 36 rokov, som rodený Bratislavčan a som kandidátom OZ Naše Kramáre a OZ Za lepšiu Kolibu na post poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Dlhé roky som sa venoval práci s deťmi, najmä ako vedúci oddielu TOM Vlčia svorka, ktorý viac ako 20 rokov pôsobil v bratislavskom Starom meste. V súčasnej dobe sa snažím pomáhať pri chode Rodinného centra Kramárik, ktorého spoluzakladateľkou je moja manželka.

Tak, ako som sa v minulosti angažoval proti agresívnej výstavbe na Royovej ulici, aj teraz pomáham v aktivitách proti plánovanej výstavbe na Jahodovej ulici, v areáli Detskej fakultnej nemocnice. Som proti násilnému zahusťovaniu Koliby a Kramárov, pretože naše mestské časti sa dajú rozvíjať aj rozumne a s citom. Som z Kramárov a mám aj svoje konkrétne predstavy a „sny“. Otvoriť parkovisko vo Fakultnej nemocnici pre verejnosť, zrekonštruovať športoviská na Jelšovej a Ladzianskeho ulici a na Základnej škole na Cádrovej ulici. Na Višňovej ulici by som rád v budúcnosti videl malý park s ihriskom a tiež by som chcel pomáhať pri vzniku rodinných či komunitných centier.

Čo budem ako poslanec miestneho zastupiteľstva presadzovať

 • Výstavbu a rekonštrukcie športovísk pre deti a mládež, najmä na Jelšovej, Ladzianskeho a na Základnej škole na Cádrovej ul.
 • Vybudovanie malého parku na Višňovej ulici
 • Podporu materských, rodinných a komunitných centier
 • Podporu pre skautské a turistické oddiely a športové kluby
 • Ochranu životného prostredia, čisté a pokiaľ možno zelené ulice
 • Značenie a udržiavanie bežeckých, cyklistických a bežkárskych chodníkov v Malých Karpatoch
 • Organizovanie akcií pre rodiny s deťmi
 • Efektívne hospodárenie mestskej časti Nové Mesto

Proti čomu chcem bojovať

 • Proti násilnému zahusťovaniu Koliby a Kramárov, pretože rozvíjať sa naše časti mesta dajú aj s rozumom a citom
 • Proti nelegálnym skládkam, špine a neporiadku na uliciach, aby nemuseli naše štvrte upratovať dobrovoľníci zo Zelenej hliadky
 • Proti tým, ktorí tento neporiadok spôsobujú