zakladajúci člen OZ Za lepšiu Kolibu, geológ – paleontológ, občiansky aktivista, nezávislý kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva BA – Nové Mesto za obvod 3 (Koliba a Kramáre)

Vyštudoval som geológiu – paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát v tom istom odbore som získal na Masarykovej univerzite v Brne.

Na Kolibe býva naša rodina už štyri generácie, ja osobne od roku 2000. Túto štvrť som odmalička vnímal ako oázu pokoja, kus vidieka 10 minút od centra mesta, ktorý obklopuje krásna príroda. Tento takmer ideálny obraz sa však v priebehu času rapídne začal meniť k horšiemu (napr. megalomanskou výstavbou bytoviek), vyvrcholením čoho boli drastické nelegálne výruby veľkých plôch lesa, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roka.

S týmto neblahým stavom a stupňujúcou sa neprávosťou som sa po týchto udalostiach rozhodol aktívne bojovať a spolu s ďalšími podobne zmýšľajúcimi ľuďmi sme založili občianske združenie Za lepšiu Kolibu. Toto začalo veľmi intenzívne konať nielen v kauze výrubov (naším prvým úspechom je opätovné vyhlásenie územia za les a povinnosť majiteľov ho zalesniť), ale zapájať sa aj do ďalšieho diania na Kolibe (napr. vo veci výstavby bytoviek v areáli filmových štúdií, kde hrozí ďalší rozsiahly výrub stromov a výrazné zhoršenie dopravnej situácie na Kolibe).
Mňa osobne spomínané výruby natoľko ovplyvnili, že som sa stal aktívnym a veľmi nahnevaným občanom, ktorý sa rozhodol dostať čo najbližšie k miestam, kde sa o osude okolia môjho bydliska rozhoduje, kontrolovať tamojšie procesy a aktívne sa ich snažiť zmeniť v prospech obyvateľov Koliby a Kramárov (keďže sme dve strany toho istého kopca). V poslednej dobe som sa aktívne zapojil do boja proti projektu rekonštrukcie kúpaliska na Železnej studienke (kde reálne hrozilo zničenie celého biotopu potoka Vydrica), ktorý sa našťastie podarilo zastaviť. Taktiež som jeden zo spoluautorov Koncepcie na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesného parku na území v správe Mestských lesov v Bratislave do r. 2025, ktorú prednedávnom prijalo mestské zastupiteľstvo.

Základnými piliermi môjho volebného programu sú:
1. ochrana Bratislavského lesoparku (kolibského lesa, Železnej studienky) a pásma vinohradov,
2. obmedzenie megalomanskej výstavby bytoviek, ktorá od základu mení charakter Koliby ako vilovej štvrte (v prípade Kramárov nežiadúcemu zahusťovaniu výstavby), hlavne pomocou vypracovania územných plánov zón, ktoré ich ešte nemajú (a následná dôsledná kontrola ich dodržiavania),
3. zlepšenie občianskej vybavenosti Koliby a Kramárov, riešenie vecí a javov, s ktorými sa občania každodenne stretávajú, ako je parkovanie, dopravné značenie, stav ciest a chodníkov i ich čistota, smetné koše, lavičky, rekonštrukcia a budovanie detských ihrísk a parčíkov, atď.
4. budovanie občianskej komunity na Kolibe a Kramároch, organizovanie spoločenských akcií, jarných a jesenných brigád a podobne.