Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

„Nestane sa to samo.“

V Karlovej Vsi žijem 31 rokov. Tu som si zvolil povolanie, oženil sa, založil rodinu a vrástol do miestnej komunity.

Mal som šťastie začínať na prestížnom Gymnáziu na Vazovovej ulici, po piatich rokoch ma tu kolegovia zvolili za predsedu Rady školy, zrejme nie pre profesijné schopnosti mladého učiteľa, ale skôr pre zápal a osobné nasadenie.

Následne ma vybrali za koordinátora medzinárodného vzdelávacieho programu International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca; naši absolventi umiestnili Slovensko na svetovej špičke. Rozvoj a udržanie kvality školy vyžadovali viac než príspevok zo štátneho rozpočtu, tak som bol niekoľko rokov aj správcom Nadácie Novohradská na GJH.

Potom som úspešne podnikal v oblasti kultivačných médií a po zabezpečení rodiny a nasmerovaní svojich aktivít do oblasti vzdelávania a výchovy som učil na Spojenej škole Tilgnerova.

V súčasnosti som riaditeľom Spojenej školy sv. Františka z Assisi, ktorá za 10 rokov narástla zo 160 na 700 žiakov. Investovanie svojho života do zmysluplných vecí, radosť z príležitosti mať podiel na budovaní dobrých vecí, ako je kvalitné prostredie pre rast a rozvoj detí, život rodín a miestnych spoločenstiev, ma robí šťastným a vďačným. To je moja motivácia byť poslancom miestneho zastupiteľstva, pretože „nestane sa to samo“ 🙂 .