Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

„Najväčšiu nádej získaš, keď zistíš, že to ide.“

Rozhodol som sa aktívne zapojiť do verejného života a kandidovať za poslanca Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Myslím si, že dnes je potrebné, aby sa do verejného života zapájali bežní ľudia, ľudia, ktorí chcú zmenu a majú čo ponúknuť.

Žijem v Karlovej Vsi na Dlhých dieloch od mojich troch rokov. Vyštudoval som gymnázium na Mokrohájskej ulici a nedávno som dosiahol magisterský titul na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Pôsobím v predsedníctve Občianskeho združenia Imobilio, ktoré v Karlovej Vsi buduje vzdelávacie a výskumné centrum Imobilio. Už v tomto roku by nové centrum malo začať poskytovať svoje služby najmä študentom so zdravotným postihnutím. S týmto cieľom už roky aktívne organizujem dobrovoľníkov, realizujem fundrasingové a mnohé ďalšie aktivity, vďaka čomu sa nám darí v stavbe pokračovať bez akýkoľvek verejných alebo európskych zdrojov.

V Imobiliu plánujem vytvoriť aj priestor pre inovatívne startupy v oblasti sociálneho podnikania a pomáhať prepájať študentov s praxou. Chcem aktívne prispievať k zlepšovaniu životných a sociálnych podmienok ľudí s telesným postihnutím, zvyšovaniu ich samostatnosti a integrácii do aktívneho života.

Rôzne zdravotné postihnutia má mnoho ľudí, od mladých, až po seniorov. Odhodlanosť komplexne riešiť túto problematiku mi dáva moje vlastné telesné postihnutie. Chcem v Karlovej Vsi vytvoriť komunitu, ktorá bude na prospech mnohých jej obyvateľov, aby Karlova Ves bola o niečo lepším miestom pre život.

Mojim životným krédom je: „Najväčšiu nádej získaš, keď zistíš, že to ide.“ Týmto krédom sa chcem riadiť aj pri výkone poslaneckého mandátu.