Jedným z prvých spolupracovníkov v začiatkoch iniciatívy Kresťania v meste. Člen petičného výboru Zachráňme zelené svahy Starých Gruntov a Sitiny pred zástavbou.

Volám sa Peter Buzáš. Kandidujem na post karloveského poslanca. Mám 53 rokov, som ženatý a mám dve deti. Som zamestnancom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. V Bratislave som sa narodil, prežil detstvo a celý svoj život. Vyrastal som v Starom Meste. V Karlovej Vsi – na Dlhých Dieloch bývam od roku 1991.

„Spoločnými silami sa nám podarilo zabrániť všetkým pokusom o predaj obecných pozemkov a viacerým zlým a pre Karlovu Ves nevýhodným návrhom Miestneho Úradu a starostky Ivety Hanulíkovej podporovanej fialovou koalíciou – poslancami Smeru-SD a SDKÚ-DS v Miestnom Zastupiteľstve.“

Pred mojimi očami sa spočiatku prázdny priestor na parkovanie pred panelákmi postupne zapĺňal až k dnešnému neudržateľnému stavu absolútneho nedostatku parkovacích plôch. A takmer všetky voľné plochy pohltila zástavba. Už v rokoch 2002 – 2006 som ako poslanec pravicovej koalície pôsobil v miestnom zastupiteľstve Karlovej Vsi.

Už počas toho obdobia som sa nevedel zmieriť so skutočnosťou, že nehnuteľný obecný majetok Karlovej Vsi sa postupne rozpredáva – často podhodnotený – a tak nenávratne prechádza do rúk iných súkromných vlastníkov. Vlastníkmi sa stali poväčšine majitelia túžiaci na zakúpených pozemkoch realizovať výstavbu. Som hlboko presvedčený, že zástupcovia samosprávy Karlovej Vsi sú povinní majetok patriaci mestskej časti zveľaďovať a nie devastovať a rozpredávať. V prípade, že dostanem aj naďalej dôveru spoluobčanov v samospráve Karlovej Vsi znova ako poslanec v nadchádzajúcom volebnom období, budem sa aj naďalej zasadzovať proti predaju nehnuteľností a pozemkov patriacich obci Karlova Ves. Je to jediný účinný spôsob, ako zabrániť nekontrolovateľnej výstavbe.

Ako náhradné riešenie presadzujem záujemcom zmluvu o prenájme za aktuálne trhové ceny a za štandardných podmienok. Zároveň budem aj naďalej presadzovať nie len účtovne vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet mestskej časti tak, aby verejné financie v Karlovej Vsi boli vynakladané hospodárne a účelne. Aj toto sú dôvody, pre ktoré kandidujem v koalícii nezávislých občianskych kandidátov a politických strán s proobčianskou agendou a podporujem nezávislú občiansku kandidátku na post starostky Karlovej Vsi MUDr. Danku Čahojovú. Takáto spolupráca nezávislých poslancov a poslancov z politických strán, ktoré chcú realizovať miestnu samosprávu pre občanov v Karlovej Vsi funguje už viac ako tri roky. Záleží len na samotných občanoch, či dajú prednosť sympatiám k politickým stranám alebo občianskej správe na miestnej úrovni. Máme šancu na zmenu!

„Moje priority:
Hospodárenie s verejnými financiami v Karlovej Vsi tak, aby bol rozpočet minimálne vyrovnaný fakticky a nie iba účtovne.
Dobudovanie Karloveskej lodenice
Obstaranie niektorých činností spojených s údržbou verejných priestranstiev napr. kosenie, hrabanie, upratovanie a zimná údržba prednostne prostredníctvom pracovníkov mestskej časti
Prehľadná elektronická databáza zmlúv, faktúr, v ktorej bude možné vyhľadávanie podľa dátumu, sumy, dodávateľa a dodanej služby
Prijatie záväzných pravidiel pre udeľovanie dotácií organizáciám“

Poznáte Petra Buzáša? Sem píšte Vaše názory, otázky a komenty, Peter Vám na ne odpovie.