Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Volám sa Peter Buzáš, Kandidujem na post karloveského poslanca. Mám 57 rokov, som ženatý a mám dve deti. Som zamestnancom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. V Bratislave som sa narodil, prežil detstvo a celý svoj život. Vyrastal som v Starom Meste. V Karlovej Vsi – na Dlhých dieloch bývam od roku 1991.

Keď som kandidoval na poslanca do karloveského zastupiteľstva v roku 2014, zaviazal som sa, že sa budem zasadzovať spolu s kolegami – občianskymi kandidátmi a pani starostkou Dankou Čahojovou proti predaju nehnuteľností a pozemkov patriacich mestskej časti Karlova Ves. Je to jediný spôsob, ako z dlhodobého hľadiska zabrániť nekontrolovateľnej výstavbe. V minulosti sa obecné nehnuteľnosti postupne rozpredávali, spravidla podhodnotené, a tak nenávratne prechádzali do rúk súkromných vlastníkov, túžiacich na zakúpených pozemkoch realizovať výstavbu. Aj naďalej som hlboko presvedčený, že zástupcovia samosprávy sú povinní verejný majetok zveľaďovať, a nie rozpredávať a devastovať. V tomto volebnom období sme nepredali ani kúsok z obecných pozemkov.

Zároveň som sa zaviazal presadzovať prebytkový alebo vyrovnaný rozpočet mestskej časti, nielen účtovne, ale aj reálne tak, aby verejné financie boli vynakladané hospodárne a účelne. Dnes je prebytkový rozpočet mestskej časti realitou. Za ušetrené peniaze sme investovali do obnovy ciest takmer pol milióna eur, do údržby verejných priestranstiev a chodníkov takmer 300 tisíc eur. Prvýkrát sa podarilo opraviť súvislé úseky ciest. Opakovane už umiestňujeme všetky deti v materských školách, čo v Bratislave nie je samozrejmosť. Rekonštruujeme viaceré školské objekty, vybudovali sme nové detské ihriská a začali sme stavať novú lodenicu, čím takisto plníme sľub z minulosti. Máme pripravenú kompletnú rekonštrukciu školského bazéna.

Dnes je Karlova Ves lepším miestom pre život. Zriadili sme organizáciu Verejnoprospešné služby Karlovej Vsi, ktorá má vlastných pracovníkov a techniku, stará sa o čistenie, hrabanie, kosenie, zimnú údržbu a odvoz odpadu. Na tieto práce vynakladáme len zlomok výdavkov, ktoré za túto prácu Karlova Ves platila externým firmám.

Podarilo sa nám toho oveľa viac a radi by sme mnohé projekty, investície, ktoré zlepšia kvalitu života v našej mestskej časti, v priebehu budúceho volebného obdobia dokončili.
To sú dôvody, pre ktoré opätovne kandidujem v kolektíve nezávislých občianskych kandidátov s proobčianskou agendou a podporujem nezávislú občiansku kandidátku na post starostky a súčasnú starostku Danku Čahojovú. Takáto spolupráca nezávislých poslancov, ktorí realizujú miestnu samosprávu vo verejnom záujme a pre občanov, funguje už štyri roky. Záleží len na samotných občanoch, či dajú prednosť sympatiám k politickým stranám alebo občianskej správe na miestnej úrovni bez straníckych a politických vplyvov.

V minuloročných voľbách som bol zvolený do zastupiteľstva BSK a vnímam a považujem za dôležité, potrebné a užitočné pre občanov personálne prepojenie miestnej a regionálnej samosprávy.