Rastislav Tešovič je zakladateľom iniciatívy Devínska Inak, ktorá sa snaží o transparentnú samosprávu v Devínskej Novej Vsi a poskytuje priestor obyvateľom zapojiť sa do komunálneho riadenia ich mestskej časti.

Na rozdiel od viacerých kolegov, ktorí sa po skončení školy rozpŕchli do všetkých možných oblastí, právo ma bavilo práve preto, že jeho spravodlivým uplatňovaním je možné urobiť našu spoločnosť férovejšou, alebo sa k tomuto cieľu aspoň priblížiť. Po dvojročnom pôsobení v Kancelárii Rady Európy, v ktorej som pracoval už ako študent, som vo februári 2003 nastúpil do verejnej správy, v ktorej pôsobím dodnes. Okrem dobrovoľného právneho zastupovania ľudí v hmotnej núdzi pre občianske združenie som v rokoch 2007 až 2009 aj priamo riadil úsek s viac ako troma stovkami zamestnancov – to ma naučilo jednať s ľuďmi, motivovať ich, prevziať za nich zodpovednosť a napĺňať stanovené ciele s pomocou širokého tímu.
V súčasnosti pôsobím ako zástupca Slovenskej republiky v pracovnom výbore CCWP Rady Európskej únie v Bruseli.

„Som presvedčený, že v otvorenej a spravodlivej spoločnosti sa žije ľuďom lepšie a že je dobré mať pravidlá, ktoré všetci rešpektujú a ktorými sa riadia.“

Prečo kandidujem?

Pamätám si na ten pocit hanby, keď pred štyrmi rokmi zverejnila organizácia Transparency International rebríček transparentnosti sto najväčších slovenských samospráv. Devínska sa v ňom umiestnila na zahanbujúcom 97. mieste. Bolo zrejmé, že po šestnástich rokoch úradovania bývalého starostu už Devínska nedrží krok s dobou. Všetci sa vyvíjali, my sme mentálne ostávali v deväťdesiatych rokoch.

Netransparentosť, teda neprehľadnosť a uzavretosť mestskej časti boli jednou z hlavných motivácií občianskeho združenia Devínska Inak, aby sa angažovalo v komunálnych voľbách. Boli sme a dodnes sme presvečení, že samospráva má byť občanom čo najbližšie. Oni sú skutočnými pánmi starostu, poslancov i úradníkov, oni majú právo hodnotiť a žiadať výsledky. A aby to mohli s plnou vážnosťou urobiť, musia o chode svojej obce vedieť čo najviac.

Devínska Inak vzala boj za transparentnosť vážne. Boli to na naši poslanci, ktorí vlani pripravili a presadili etický kódex volených funkcionárov v Devínskej. Celé uplynulé tri roky sme upozorňovali na netransparentnosti a žiadali nápravu. Som presvedčený, že aj našou zásluhou sme sa v tejto oblasti posunuli ďalej.

A preto sa nemienime zúčastňovať na závane starých čias, ktorým má byť neverejná voľba nového miestneho kontrolóra. Odstúpenie Kamila Dedinského po dlhodobom spore so starostom nesie dodnes mnoho nezodpovedaných otázok. Za tejto situácie je nevyhnutné, aby voľba nového kontrolóra nebudila žiadne podozrenia z netransparentnosti. Zvlášť, ak má takýto funkcionár byť starostovi i miestnemu zastupiteľstvu kvalifikovaným oponentom a strážcom poriadku.

Občania si zaslúžia transparentnú mestskú časť vždy. Aj vo volebnom roku, aj pri politicky citlivých rozhodnutiach. Pretože hodnotiť budú oni.

Rastislav Tešovič
Devínska Inak