Richard Savčinský je riaditeľom školy a zároveň aj podpredseda Futbalového klubu Karlovej Vsi. Pod jeho vedením klub vychoval stovky detí, neustále rástol a postupne sa prebojoval vo všetkých mládežníckych kategóriach do najprestížnejších líg.

Prečo kandidujem?

Po skončení Fakulty telesnej výchovy a športu UK som sa stal učiteľom na základnej škole a následne jej riaditeľom. Aj svoj voľný čas som sa rozhodol venovať deťom a mládeži. Pred 11 rokmi som prišiel do futbalového klubu FKM Karlova Ves a stal som sa súčasťou jeho úspešného budovania najskôr ako rodič, neskôr ako tréner a dnes ako jeho funkcionár.

V Karlovej Vsi máme mnoho obetavých ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas dennodennej práci s deťmi a mládežou v športových kluboch. Niektoré z nich už dosahujú úspechy na celoslovenskej úrovni. Stolnotenisti, basketbalisti, karloveskí vodáci či už spomínaní futbalisti zviditeľňujú našu Karlovu Ves po celom Slovensku a už aj v zahraničí. To všetko v často skromných podmienkach, bez akéhokoľvek záujmu a podpory čelných predstaviteľov Karlovej Vsi. Pre nich je dnes oveľa dôležitejšie nevkusne sa prezentovať na rozličných podujatiach, rozdávať paplóny, darčekové koše, televízory či ďalšie ceny z tomboly. V kauze futbalového ihriska som tiež spoznal, čo znamená arogancia moci, neúcta voči práci druhých a smutný fakt, že aj taká vec, ako je podpora športovania deti a mládeže, sa môže stať agendou prízemného politického súperenia.

„Počas najväčšieho rastu prišiel futbalový klub nepochopiteľne a neočakávane o nájomnú zmluvu na ihrisko zásluhou súčasnej starostky Ivety Hanulíkovej a ľudí, ktorí vytvorili tzv. RODEKu. Klub, ktorý hrá v prvej lige, si zaslúži svoje ihrisko a ľudia, ktorí ho o neho pripravili, by nemali byť verejnými činiteľmi.“

V kontexte vyššie spomínaného som dospel k rozhodnutiu pokúsiť sa daný stav zmeniť a kandidovať za poslanca. Svojím pôsobením by som chcel prispieť k prinavráteniu odbornosti, úcty a predovšetkým ľudskej slušnosti do riadenia našej mestskej časti. Mojimi prioritami sú oblasti, ktorým sa venujem – podpora vzdelávania a vytváranie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času pre karloveské deti a mládež.