Som človek, ktorý sa zaujíma o veci verejné. Aj preto som sa rozhodol pred 4 rokmi kandidovať do miestneho zastupiteľstva a pokúsiť sa zmeniť stav, v ktorom sa Karlova Ves nachádzala.

Som rád, že sa za tieto roky v Karlovej Vsi udialo mnoho pozitívnych zmien v jednotlivých oblastiach jej dennodenného života. Mojimi prioritami bola oblasť školstva, podpora vytvárania podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, podpora športu v Karlovej Vsi. Nakoľko sú to oblasti, v ktorých je stále veľa výziev, rozhodol som sa opätovne kandidovať za poslanca. A to spoločne s ľuďmi, ktorých si vážim.

Je mi cťou, že naším spoločným kandidátom na starostu je opäť Danka Čahojová. Nakoľko každý z kandidátov má oblasť, v ktorej je odborník, som presvedčený, že našimi rozhodnutiami môžeme prispieť k ďalšiemu rozvoju Karlovej Vsi a zvýšeniu kvality života každého z nás.