všetky údaje o nezávislých kandidátoch z Devínskej Inak nájdete zatiaľ na ich vlastnej stránke tu: www.devinskainak.sk Postupne ich profily kopírujú aj sem, ale pre nedostatok času nezvládajú okamžite.