„Poriadok nielen v dielni, ale aj na miestnom úrade.“

Som rodený Karlovešťan tretej generácie, takže moja identita s touto mestskou štvrťou má hlboké korene. To je dôvod, prečo sa neviem zmieriť s rozhodnutiami, ktoré túto lokalitu devastujú. Ihriská a športoviská, malebné zákutia Dunaja – to všetko rýchlo ustupuje ekonomickým záujmom zopár „vyvolených“ postaviť čo najviac bytov a s čo najväčším ziskom ich predať.

V Karloveskej zátoke som prežil prevažnú časť môjho športového života, a preto viem, že má jedinečné a neopakovateľné čaro. My ako vodáci sa snažíme zachovať túto lokalitu aspoň v takom stave, ako je dnes. Už sa veľa vecí zmenilo k horšiemu, ale my sa snažíme spolu s MUDr. Danou Čahojovou, Ivou Lukačovičovou a ostatnými aktivistami Našej Bratislavy zachovať aspoň súčasný stav. K tomu dúfam pomôže aj naša účasť v komunálnej politike, kde budeme mať snáď väčší priestor  v snažení o zachovanie bratislavskej prírody.

Ako živnostník rozumiem, že bez zisku podnikať nemožno. Súčasne však viem, že pokiaľ nebudem poskytovať kvalitný servis, nebudem férový voči zákazníkom, tak moje podnikanie nebude prosperovať a pravdepodobne skrachujem.

Podľa toho istého metra treba posudzovať komunálnych politikov, až na to, že kým živnostníci hospodária so svojim kapitálom, komunálni politici nakladajú s peniazmi nás všetkých. Navyše,  rozhodujú aj o základnom kapitále – o kvalite tejto lokality. Kandidujem preto, aby investície zvyšovali hodnotu tohto kapitálu, a nie naopak.