V Karlovej Vsi žijem 20 rokov. Som vydatá a mám 4 deti. Vyštudovala som Lekársku fakultu na UK v Bratislave.

Pracujem ako lekárka. Dlhodobo sa venujem telesnej a duševnej rehabilitácii.

Ako miestna poslankyňa som pracovala v sociálnej oblasti, v čom by som chcela pokračovať.
Rada by som, aby sme

  • úctu k starším prejavovali po celý rok – nielen v mesiaci októbri,
  • deťom rozdávali radosť po celý rok – nielen na MDD,

a preto Vás chcem počúvať po celý rok.