Za jednu z najväčších hodnôt považujem kultúru. Som presvedčený, že prvoradou úlohou dobrej politiky štátu je úsilie o spravodlivosť. K tomu je potrebná sloboda spojená so zodpovednosťou a poznanie. Preto sa venujem popri zamestnaní aj publicistickej činnosti. Vstup do komunálnej politiky považujem za príležitosť aktívne a zodpovedne využiť svoj čas a rozum, aby som prispel k zlepšeniu správy verejných záležitostí a obecnému dobru. V súlade so svojou profesiou sa snažím zvlášť o zlepšenie situácie v oblasti výstavby a životného prostredia.