Uchádza sa o Vašu dôveru na:
poslanca Devínskej Novej Vsi

Narodený: 29. januára 1982
Rodinný stav: slobodný, bezdetný
Vzdelanie: stredoškolské, technický smer
Povolanie: operátor výroby, Volkswagen Slovakia, a.s.
Skúsenosti: prezident Turistického klubu AŠK Inter Bratislava, športová práca s mládežou

„V komunálnej politike chcem uplatňovať zásady, ktoré som si osvojil ako športovec. Priama cesta k cieľu, hra fair play a vytrvalosť. Pri plnení nášho programu si musíme vedieť správne rozložiť sily na celé štvorročné obdobie, aby sme úspešne dobehli do cieľa.“