Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Kto som…

Volám sa Peter Vaškovič, narodil som sa v máji 1963 v Bratislave a od roku 1988 žijem, bývam a pracujem v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. S manželkou Zuzanou, stavebnou inžinierkou profesionálne sa venujúcou manažmentu a inžinieringu v stavebníctve, máme dve dospelé dcéry, Katarínu a Michaelu, ktoré po úspešnom ukončení štúdií na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity žijú v Prahe.

V roku 1986 som ukončil štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a začal sa profesionálne venovať odboru, ktorý som vyštudoval – urbanizmu a územnému plánovaniu. Od roku 1991 vediem vlastnú urbanistickú kanceláriu. Počas vyše 30-ročnej praxe autorské kolektívy pod mojím vedením spracovali mnohé zaujímavé urbanistické projekty, medzi nimi aj Urbanistickú štúdiu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (1994-1998) a Územný plán obytnej zóny Koliba-Briežky (1996-1998).
Od roku 2015 som zamestnaný na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, kde pôsobím ako vedúci oddelenia územného rozvoja a architekt mestskej časti.

Poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto som sa stal na konci roku 2014. Zároveň som začal predsedať komisii územného plánovania, urbanizmu a výstavby a stal som sa členom redakčnej rady Hlasu Nového Mesta, časopisu obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
V priebehu volebného obdobia som sa stal členom pracovnej skupiny pre obnovu Snežienky, obľúbeného miesta v Hornej Mlynskej doline, a pracovnej skupiny pre prípravu ideovej urbanistickej súťaže návrhov „Tržnica v Novom Meste“.

Mimoriadne ma teší, že som sa mohol podieľať na príprave a aj zrealizovaní úpravy asfaltovej plochy na Teplickej ulici na úplne nové multifunkčné ihrisko. Dúfam, že čoskoro sa začne výstavba novej materskej školy na Teplickej ulici, pre ktorú sme v spolupráci s pracovníkmi miestneho úradu kúpili od štátu pozemok a projekčne i investorsky celú investičnú akciu pripravili.

Počas môjho doterajšieho života som získal odborné vedomosti a znalosti, a počas posledných štyroch rokov aj poslanecké skúsenosti, ktoré by som rád ďalej využíval pri vytváraní podmienok pre lepší život, bývanie, prácu a oddych všetkých obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Preto som sa rozhodol opätovne kandidovať na miestneho poslanca mestskej časti a chcem „zabojovať“ aj o funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.