Petr Sedlák je jeden z najaktívnejších dôchodcov Karlovej Vsi. Už 8 rokov sa snaží o presadenie vybudovania domova seniorov v Karlovej Vsi.

Som ekonóm. Starostka má plné ústa sľubov, ale pre nás seniorov okrem šaškovania reálne nerobí nič. Z rozpočtu je trhací papier, na to aby sa prekračoval, bol nezrozumiteľný a v podstate nie je na dobro nás Karlovešťanov, ale pre nejaké zvláštne záujmy, ktoré nemajú verejné opodstatnenie. Som dôchodca, tak sa snažím tým seniorom nejako pomôcť, moja kolegyňa z jednoty dôchodcov Ruženka Hulová navrhla, či by sa v rozpočte nenašli peniaze pre dôchodcov v hmotnej núdzi. Či by sme im nepomohli podávaním teplej stravy jeden krát za deň, tak ako to funguje v iných mestských častiach. Navrhli sme to v Novembri. Doteraz tento jednoduchý návrh, , ktorý mestskú časť skoro nič nestojí, nebol zrealizovaný. Prečo? Napriek tomu, že to poslanci plne podporili, miestny úrad pod vedením starostky nie je schopný túto jednoduchú a lacnú vec vyriešiť. Tak komu slúži tento úrad? Jediná podmienka, že berie dávku v hmotnej núdzi, tento úrad nebol schopný vyriešiť. Pritom jedno teplé jedlo pre dôchodcu by bolo pre ľudí v hmotnej núdzi zmena života.

8 rokov tu vybavujem, aby tu bolo zariadenie pre seniorov – nejaký penzión, no nič pani starostka 8 rokov úspešne sľubuje , že tento rok to bude a predsa nikdy nič. Rozhodli sa peniaze, rozhodlo sa, že to bude v budove starej školy a napriek tomu pre to nič nerobí. 1/4 priestoru z výstavby plánovaného domu na Janotovej dom by bolo pre seniorov a 3/4 by boli nájomné byty! Pritom najomné byty nikto nežiada! Načo ďalšie nájomné byty v tejto zastavanej mestskej časti. Skončí to ako nakoniec slávna „ubytovňa pre športovcov“ v Karloveskej zátoke?

„Sledujem to ako sa plánuje rozpočet mestskej časti Karlovej Vsi. Mám hrôzu z toho ako sa to robí, chodím na to zastupiteľstvo aj keď nie som poslancom. Od Bystríka po Hanulíkovú, nič sa pre nás nezmenilo. Mám 72 rokov a mojím snom je, že sa dožijem teplých obedov pre seniorov v Karlovej Vsi. Je toto moje želanie také nereálne, že musím až kandidovať?