„„Uchádzam sa o poslanecký mandát v Karlovej Vsi, ako nezávislý kandidát. Doteraz som to nechával na „straníkov“ v presvedčení, že účasťou vo voľbách som urobil pre seba, vlastnú rodinu, priateľov a známych s ktorými žijem na Dlhých dieloch, dosť. Žiaľ, na vlastnej koži som sa presvedčil, že to tak nefunguje. Na straníckych „výťahoch“ sa do funkcií dostávajú „handliari“, pre ktorých sú morálne princípy a spoločné blaho iba bonmotmi na dosiahnutie vlastných zištných cieľov. S tým sa neviem vnútorne zmieriť. Preto chcem ponúknuť mojim blízkym, susedom, vlastnej rodine a tiež sebe, inú alternatívu.“

Volám sa Rudolf Rosina. Mám 53 rokov. Narodil som sa v Trnave. V Bratislave žijem od roku 1985. Od roku 1990 som obyvateľom Dlhých dielov. Som ženatý. Mám 4 deti. Som veriaci – katolík.

Absolvoval som strednú priemyselnú školu v Trnave, odbor všeobecné strojárstvo.Vyštudoval som Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor Dopravná a manipulačná technika, špecializácia Stavba lodí. Na tejto škole som absolvoval aj základné pedagogické štúdium, ktoré som ukončil v roku 1985 štátnou záverečnou skúškou. V rokoch 1984 až 1990 som navštevoval Jazykovú školu v Bratislave – anglický jazyk. Na Univerzite Komenského v Bratislave som absolvoval dvojročné postgraduálne jazykové štúdium anglického jazyka – JASPEX, ktoré som v roku 1989 ukončil zložením štátnej záverečnej skúšky. V roku 1992 som absolvoval mesačnú stáž v nemeckom Duisburgu v Európskom centre pre rozvoj vodnej dopravy. V roku 1997 som absolvoval 4­ týždňový kurz : Manažér kvality.

V rokoch 1985 až 1999 som pracoval vo Výskumnom ústave dopravnom Žilina – pracovisko vodnej dopravy v Bratislave. V tomto období som pracoval a viedol viaceré odborové, štátne a medzinárodné výskumné úlohy. Riešená problematika sa týkala optimalizácie spotreby paliva, predpisov pre stavbu a prevádzku plavidiel, noriem zaťaženia životného prostredia lodnou dopravou, koncepcie rozvoja prístavu Bratislava, rozvoja vodnej dopravy a vodných ciest, zastupoval som SR na odborných medzinárodných rokovaniach v rámci EHK OSN, programu Phare a iných. V tomto období som podal dve prihlášky vynálezov, na ktoré mi boli udelené dve autorské osvedčenia. Pravidelne som publikoval v domácej odbornej tlači.

V rokoch 1999 až 2001 som pracoval V rámci štátnej akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy v bratislavskej lodenici vo vedúcich pozíciách. V roku 2001 som krátko pracoval pre súkromnú spoločnosť Steinbock­BOSS v oblasti servisu dopravnej a manipulačnej techniky.

Od roku 2002 do r. 2004 som bol živnostníkom. Vykonával som zámočnícke a zváračské práce, preklady, tlmočenie, opravy dopravnej a manipulačnej techniky, opravy detských ihrísk. Od roku 2004 až doteraz pracujem ako obchodný vedúci v súkromnej spoločnosti, zaoberajúcej sa strojárskou výrobou.

V rokoch 1995 ­ 2002 som bol aktívny v Nadácii Naše deti a v nadácii Bethesda. Náplňou ich práce bola výstavba ihriska na Dlhých dieloch a pomoc telesne handicapovaným osobám. Od roku 1999 som sympatizantom a podporovateľom karloveských skautov. Od roku 2013 som sympatizantom a aktivistom Našej Bratislavy.

Som milovník kávy a domáci barista. Absolvoval som kurzy prípravy kávy v Škole kávy v Prahe, ktoré viedol Roberto Trevisan z Talianska.

[rev_slider rosinavol2]