Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Vek: 61
Manažér
Zakladajúci člen OZ Biely Kríž
Nezávislý poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto
Zástupca starostu
Email: stanislav.winkler@gmail.com
Kontakt mobil: 0905 216675
Kontakt FB: Stanislav Winkler – Žijem Novým Mestom
OZ Biely Kríž

Ako nezávislý kandidát, s podporou OZ Biely Kríž, som sa v roku 2010 stal poslancom bratislavského Nového Mesta. V našej lokalite ľudí najviac trápilo zahusťovanie a zanedbané zelené plochy. Do rozpočtu mestskej časti som preto presadil obstarávanie Územného plánu zóny lokality Biely kríž. Počas realizácie zonálneho plánu som inicioval vyhlásenie stavebnej uzávery.

Inicializoval som projekt revitalizácie parku na Bielom kríži. V tomto roku sme projekt dokončili.

Spolupodieľal som sa na zabezpečení spracovania dopravnej štúdie našej štvrte.
Rozšili sme komunikácie, vybudovali nové parkovacie miesta, preorganizovali dopravu.
Plne podporujem väčšiu zainteresovanosť občanov pri správe mestskej časti. A to aj formou participatívneho rozpočtu.

V miestnom zastupiteľstve som presadil vypracovanie urbanisickej štúdie rozvoja dopravy v mestskej časti.

Angažujem sa v projekte oživenia budovy Konskej železnice. Predstavujem si Konku ako kreatívno-kultúrne centrum,ktoré bude slúžiť Novomešťanom.

Podporujem urýchlené prijatie jednotnej parkovacej politiky v meste. Je hanbou mesta, že nezaviedlo regulované parkovanie. V Novom Meste máme pripravené aktualizované projekty regulovaného parkovania. Čakáme na prijatie zmien v štatúte mesta.V nasledovnom volebným odbobí musá byť riešenie dopravy prioritou mestských poslancov.

V nasledujúcom volebnom období chcem urobiť všetko preto, aby sa Nové Mesto stalo modernou mestskou časťou. Aby ostalo skvelým miesto pre život. Aby bolo lokalitou, ktorá si zachová svoj jedinečný prírodný charakter. Bez vyrúbaného lesa a viníc zmenených na stavebné parcely