Od prvého dňa čo sme sa nasťahovali do tejto časti Bratislavy, Karlova Ves – Dlhé Diely, tak som si ju zamiloval. Stará Karlovka, matka Dlhých Dielov. Na začiatku bývania bola stará Karlovka pýchou zelene,lesov,záhrad a pod ňou Dunaj a jeho zákutia. Bolo to očarujúce. Po niekoľkých rokoch bývania hrôza a teraz aj utrpenie. Jedna stavba za druhou. Tá krásna, zelená Karlovka sa zmenila na hnusný, studený, šedivý betón. Kam se človek pozrie, betón, asfalt a nič. Kam má ísť starší človek alebo maminky s ratolesťami na prechádzky? Kam decká za športom alebo kultúrnym vyžitím ? Len do tej betónovej džungle. A to ja nechcem.

Od prvého dňa, čo sme sa nasťahovali do tejto časti Bratislavy, som si ju zamiloval. Stará Karlovka matka Dlhých Dielov bola pýchou Bratislavy vďaka polohe, zeleni, Dunaju a jeho zákutiam. Stačilo niekoľko rokov a mnohé z toho je nenávratne preč. Pribúda jedna stavba za druhou. Kam se človek pozrie samý asfalt a studený betón. Kam má ísť starší človek alebo maminky s ratolesťami na prechádzky? Kam decká za športom alebo kultúrou? Do betónovej džungle? Nie som sám, kto si želá, aby sa tu už nestavali žiadné paneláky. Všade chýbajú športové a detské ihriská. Chcel by som parky a v nich samozrejme čistotu a poriadok. Je hanbou, že naši najstarší občania nemajú kde na starobu zložiť svoje ubolené krídla. Nebojím sa a chcem pri tom spolupracovať práve s takými ľuďmi, akých som spoznal v iniciatíve Naša Bratislava.

Túto ťažkú prácu nie je možné urobiť zo dňa na deň. Bude to mravenčia a namáhavá práca. Preto s ľuďmi politicky nezávislými ako je NAŠA – BRATISLAVA sa nebojím pri tejto práci pomáhať.