Moje meno je Zuzana Kriglerová a oslovujem Vás ako kandidátka na funkciu nezávislého poslanca do miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 15.novembra 2014. Do tejto funkcie ma navrhlo a veľkú podporu mi dáva občianske združenie Mierová kolónia v rovnomennom okrsku Mierová kolónia.

Milí susedia a priatelia,

V Mierovej kolónii bývame s rodinou ako druhá generácia z manželovej strany. Ja som sa sem prisťahovala aj na základe spokojnosti priateľov s bývaním vo štvrti s krásnou zeleňou a dobrým strategickým umiestnením.

Žiaľ, pokojné bývanie narúša otázka parkovania, ktorá je však v celej Bratislave s veľkým otáznikom. Taktiež bezohľadní vodiči, ktorí nedodržiavajú predpísanú rýchlosť a ohrozujú chodcov aj cyklistov. Aj vďaka OZ MK, s ktorým budem úzko spolupracovať sa podarilo osadiť spomaľovače, no v mojom záujme je dosiahnuť znovu pre Mierovú kolóniu status obytnej zóny, ktorý bude demonštrovaný aj viditeľne umiestnenou dopravnou značkou pri vstupe do štvrte.

Spoločnými silami by sme chceli vybudovať ihriskovú zónu pre najmenších a zaujímať sa o to, čo sa bude diať na štadióne v susedstve, prípadne podporiť myšlienku obnovenia jeho využitia v minulosti. V mojom záujme je aj vytvorenie materského centra, ktoré by poskytlo príležitosť príjemne stráviť čas s najmenšími a ich rodičmi. Zároveň by sme chceli udržiavať a zveľaďovať oddychovú zónu v parku, každoročne kontrolovať stromy a tiež ich udržiavať, aby neohrozovali obytné domy ani ľudí a udržiavať zeleň, aby sme sa čo najviac odlíšili od industriálneho vzhľadu okolia. A nie v poslednom rade by som chcela docieliť, aby aj psičkári brali vážne venčenie a ohľad na všetkých, ktorí tu bývajú a radi by sa prešli parkom aj bočnými uličkami bez nehôd. Riešením by možno bolo skúsiť z malého parku vytvoriť priestor na venčenie a pridať ďalšie koše.

Umiestnenie bankomatu, automatu na lístky, zviditeľnenie a zastrešenie MHD zastávky a nadväznosť autobusov č. 58 a č. 51 sú aktivity, ktoré by dopomohli komfortnému bývaniu obyvateľov.

Ďakujem za podpísanie hárkov, s ktorými som Vás navštívila ja alebo priatelia, ktorí mi pomáhali a tiež za prejavenú dôveru vo voľbách.

Mgr. Zuzana Kriglerová