Nehospodárna zimná údržba skončila

Odpratávanie snehu z chodníkov a miestnych komunikácií a ďalšie s tým súvisiace činnosti, to nie je vôbec lacná záležitosť. Vo veľkej miere závisí od kvality a množstva vykonanej práce, od počasia, ale hlavne od toho, kto je starostom a akého má prednostu úradu.

DSC02070Píšem to preto, lebo počas starostovania Ivety Hanulíkovej a prednostovania Rastislava Velčeka sa priemerná cena zimnej údržby pohybovala vo výške 196 000 eur za sezónu. Zimná údržba sa ob- starávala iba dodávateľským spôsobom. Presnejšie údaje v eurách v tabuľke.


2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
k 31.12. 52 758 € 48 994 € 78 234 € 100 068 € 3 920 €
k 31.1. 82 029 € 105 974 € 121 404 € 199 974 € 34 080 €
CELKOM 159 352 € 190 960 € 169 974 € 267 504 € do 75 000 €

Túto zimu nová starostka Dana Čahojová prejavila dostatok odvahy, zodpovednosti a rozhodnosti na zásadnú zmenu. Skoncovala s nehospodárnym, niekoľ konásobne predraženým odpratávaním snehu a solením. Vďaka obetavosti prednostu úradu Jána Hrčku, ktorý má zásadný podiel na organizačnom, personálnom a technickom zabezpečení zimnej služby, suma k 31.1.2016 za zimnú údržbu klesla na neuveriteľných 34 080 eur a do konca marca určite neprekročí 75 000 eur. Toto tvrdenie je podložené číslami v tabuľke. Významnou úsporou je dramatické zníženie platby za zimnú pohotovosť. V minulom období to bolo 720 eur s DPH denne, dnes je to iba 60 eur s DPH denne, od 15. novembra do 15. marca, bez ohľadu na počasie.

Zimná údržba sa vykonáva snáď po prvý raz v histórii Karlovej Vsi aj vtedy, keď nesneží. Postupne sa upratujú dlhoročne zanedbávané ulice, schodiská, vnútrobloky.

Za zmienku stojí aj množstvo (skutočne?) spotrebovanej soli v už spomínanom nehospodárnom režime (údaje o spotrebe soli v tabuľke).

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
k 31.12. 227 ton 263 ton 236 ton 356 ton 0,5 tony
k 31.1. 281 ton 731 ton 366 ton 785 ton 100 ton
CELKOM 382 ton 1 412 ton 462 ton 983 ton do 200 ton

Jedná sa o nehorázne plytvanie desiatok ton soli použitej denne aj v čase bez mrazov a v suchom počasí. Je ťažké si predstaviť, ako je možné spotrebovať takéto kvantá soli. Domnievam sa, že ak by to tak v skutočnosti bolo, celý kataster Karlovej Vsi by bol zasypaný hrubou vrstvou. Touto cestou chcem poďakovať bývalej poslankyni Dagmar Hladkej. Neúnavne a trpezlivo, niekedy celé hodiny, vyhľadávala v neprehľadnom bludisku webovej stránky mestskej časti chaoticky a nesystémovo zoradené zverejnené faktúry a na toto plytvanie verejnými zdrojmi neustále upozorňovala. Za klub poslancov Naša Bratislava môžem potvrdiť, že podporujeme, vítame a aj naďalej máme v úmysle naplniť náš spoločný predvolebný záväzok: dbať o hospodárne a účelné nakladanie s verejnými nanciami a šetriť práve tam, kde sa v minulosti pod vedením starostky Ivety Hanulíkovej a podpory červenomodrej koalície plytvalo.

V blízkej budúcnosti plánujeme vo vlastnej réžii kosiť a vyhrabávať trávniky, čo má priniesť okrem nančnej úspory aj podstatné urýchlenie uvedených činností, zlepšenie kvality a zvýšenie frekvencií kosenia.

Peter Buzáš
poslanec za OKS