Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Neplatné referendum

Jednou z demokratických foriem dialógu občanov s tými, ktorí riadia spoločnosť sú voľby a referendum. Neúčasť znamená i vzdanie sa svojho práva a jednej z najúčinnejších reálnych možností vplývať na to kto a ako ju riadi.

Protest neúčasťou mal zmysel za totality, keď to však stálo obetu, alebo keď sú otázky namierené proti dôležitým hodnotám a obecnému dobru. Ani jedno z toho neplatilo pre referendum 18.9.2010. Jeho iniciátor – SAS – v ňom spojil vlastné záujmy so záujmami spoločnosti. Keď sa to robí spravodlivo je to normálne. Robí to každý kuchár, lekár i upratovačka. Bola možnosť vyhlásiť ho v inom termíne s niektorými z viacerých tohtoročných volieb, čím by sa ušetrili peniaze a zvýšil počet zúčastnených. To bolo v kompetencii hlavne prezidenta. Tým súčasným je však politik, ktorý sa ako predseda NR SR v spolupráci s V. Mečiarom, J. Slotom a bývalými komunistami podieľal na zmarení referenda v r. XX, obmedzovaní slobodnej diskusie v parlamente a verejnoprávnej STV, a ďalších protidemokratických skutkoch. Tak ako pred pár mesiacmi urýchlene menoval Š. Harabína za predsedu súdnej rady, aj keď boli vážne právne, morálne i politické dôvody proti, teraz vyhlásil referendum tak, aby sa ho zúčastnilo čo najmenej ľudí. Aj za cenu zbytočne vyhodených xx miliónov. Tí, ktorí zostali doma naplnili jeho úmysel a pomohli politikom zneužívajúcim poslaneckú imunitu a už 20 rokov brzdiacim demokratické reformy politického a právneho systému a štátnej správy.

Pavol Martinický