Parkovanie

„Aby Bratislava bola mestom, kde sa oplatí žiť, vychovávať svoje deti a prežiť dôstojnú jeseň života.“

V Bratislave žije 420 000 obyvateľov, ktorí vlastnia 265 000 áut. Firmy so sídlom v Bratislave majú prihlásených 27 000 áut. Denne prichádza do mesta za prácou 72 000 ľudí. Vedenie mesta tento problém doteraz ignorovalo. Vo svojich riešeniach preferovalo individuálnu automobilovú dopravu. Skutočný počet parkovacích miest a vymedzených parkovaní je menej ako 100 000. Situácia nie je zúfalá len v centre mesta počas dňa, ale i na všetkých sídliskách. Vo večerných hodinách najmä tam je nemožné nájsť parkovacie miesto.

Navrhované nasledovné riešenia si vyžadujú čas:

 1. vybudovanie záchytných parkovacích miest pri vstupe do Bratislavy a vyriešenie hromadnej dopravy
  dôsledné dodržiavanie noriem a predpisov pri výstavbe so zabezpečením príslušného množstva parkovacích miest ku každému objektu, inak stavbu nepovoliť

 2. každý úrad a firma si musí zabezpečiť parkovanie svojich zamestnancov a klientov tak, aby nezaťažovala priľahlé komunikácie ( toto pravidlo by malo platiť aj pre mestské úrady)
 3. každá bytová jednotka bude mať mestom zabezpečené parkovacie miesto, pre každé auto naviac budú vytvorené parkovacie miesta, za ktoré sa bude platiť
 4. parkovanie nákladných motorových vozidiel v obytných zónach a na sídliskách bude vylúčené .
 5. spracovanie nového územného plánu zohľadní všetky tieto požiadavky a premietne do príslušných koeficientov.

Čo to znamená pre Karlovu Ves:

V Karlovej Vsi je asi 8 000 domácností. Podľa dostupných informácií sa tu nachádza asi 6 200 áut, teda tých, ktoré sú zapísané na osoby tu žijúce. Parkuje tu i veľký počet firemných áut. Súdiac podľa počtu dospelých obyvateľov cca 27 000 je predpokladaný počet vozidiel 8500.

Údaje o počte parkovacích miest chýbajú a aj predchádzajúce údaje sú len odhadované. Netreba však veľa exaktných meraní, lebo na vlastnej koži dennodenne zažívame stres, ktorý prináša hľadanie miesta na zaparkovanie. Situáciu zhoršuje výstavba nových bytových domov. Majitelia áut musia parkovať na často neželaných miestach a mestská polícia je nútená čiastočne to tolerovať. Mestská časť by mala garantovať svojim obyvateľom možnosť zaparkovania v mieste bydliska.

Naše riešenie:

 • zmapovať počet parkovacích miest a porovnať s počtom bytových jednotiek
 • vodorovným značením označiť všetky parkovacie miesta
 • na každú bytovú jednotku vydať jeden parkovací preukaz oprávňujúci parkovať na vyznačených miestach v Karlovej Vsi
 • vybudovať na dostupných miestach záchytné parkovacie miesta
 • podporiť výstavbu nízkopodlažných parkovacích domov ľahkej konštrukcie
 • podporovať budovanie podzemných parkovísk pod novými objektami.

Tento jednotný systém umožní, aby každá domácnosť mala nárok na jedno parkovacie miesto. Za autá navyše sa bude platiť. To znamená, že autá bez označenia rezidenta budú síce mať parkovacie miesto, ale spoplatnené.

Výška poplatku sa určí tak, aby pokryla náklady na vytvorenie nových parkovacích miest. K okamžitým opatreniam, ktoré zlepšia parkovanie na sídlisku, bude odtiahnutie vrakov (podľa zákona je vrak auto, ktoré parkuje na jednom mieste dlhšie ako jeden mesiac a nie je známy jeho držiteľ). Mestská polícia musí účinne brániť parkovaniu nákladných vozidiel v obytných zónach.