Pomôž si, človeče, aj pánboh ti pomôže!

V duchu tohto porekadla sme postupovali po vyhodnotení zimnej údržby 2014/15. Tá sa robila podľa starej zmluvy „vysúťaženej“ predchádzajúcim vedením Karlovej Vsi. Suma vyše 225 tisíc eur a spotreba temer 900 ton soli signalizovala, že niečo nie je v poriadku.

Zmena vo výkone prác zimnej, ale aj letnej údržby bola nevyhnutná. Zvažovali sa rôzne alternatívy: zmena dodávateľa, odkúpenie celej firrmy na výkon prác spolu s technikou a personálom. Nakoniec sme sa rozhodli pre ambiciózny projekt – vykonávať práce vlastnými silami. Preto sa počet pracovníkov hospodárskej správy zvýšil z pôvodných 7 na 22 osôb. Nakúpila sa technika. Nová a presne „na mieru“. Na zimnú údržbu postačujú mestskej časti dva malotraktory Kubota STW 40 s radlicou a sypačom. Okrem toho máme zmluvne zabezpečený prenájom dvoch veľkých traktorov Kubota M8560 s radlicou a sypačom. Ich nasadenie je potrebné len pri „veľkom snehu“.

Na letnú údržbu sa používajú spomínané dva malotraktory doplnené žacím zariadením, resp. zametacím kartáčom a tri špecializované samohybné kosačky. Na kosenie a údržbu ťažko prístupných plôch sme zakúpili 10 krovinorezov a dve odfukovacie zariadenia.

Veľa činností sa vykonáva ručným náradím. Spolupracujeme s nezamestnanými zapojenými do aktivačných prác ako aj s ľuďmi bez domova, „Depaulistami“, ktorí si týždennou brigádou zabezpečujú nocľah na celý mesiac.

Aké sú výsledky a skúsenosti?

Zima 2015/16 stála mestskú časť do 67 tisíc eur, čo je asi tretina oproti predchádzajúcemu roku. Spotrebovalo sa spolu 120 ton soli.

Finančné vyhodnotenie letnej údržby ešte nie je možné, pretože nie je ukončená. V tomto roku sme kosili Karlovu Ves 7x (v minulosti to bolo najviac 4 až 5x). Teplo a dostatok vlahy priali rastu trávy, takže aj tých sedem cyklov celkom neuspokojilo všetkých obyvateľov. Ďalším problémom je, že nie všetky plochy sú v správe Karlovej Vsi. Časť z nich obhospodaruje hlavné mesto. To však zanedbáva svoje povinnosti a správa sa k mestským častiam tak, ako keby v nich žili iní obyvatelia. Na tieto plochy nemáme dosah.

Okrem zimnej a letnej údržby vykonávajú naši pracovníci aj rôzne ďalšie činnosti ako drobné stavebné opravy a úpravy, výpomoc pri organizovaní spoločenských akcií a pod. Výhodou je exibilita ich nasadenia bez potreby verejného obstarávania. Momentálne je časť z nich nasadená na havarijnú opravu strechy jednej škôlky.

V tomto roku poslanci schválili zámer vytvoriť samostatnú príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby (VPS), do ktorej sa presunú pracovníci hospodárskej správy. Veríme, že výberové konanie na post riaditeľa VPS bude úspešné, naša VPS sa vzniesie na „vlastné krídla“ a bude môcť poskytovať služby aj iným subjektom. Hoci aj vypomôcť hlavnému mestu s údržbou plôch, ktoré má v našej mestskej časti.

Rudolf Rosina
nezávislý poslanec