Potemkinova dedina

Knieža Potemkin v roku 1787 vytvoril z kulís pri návšteve Krymu ruskou cárovnou Katarínou II. a rakúskym cisárom Jozefom II. celé dediny. Po cestách jazdili vozy naložené akoby obilím – v skutočnosti pieskom. Pred dekoráciami stáli dedinčania, v skutočnosti to boli prezlečení vojaci, ktorí nadšene mávali a presúvali sa potajme medzi jednotlivými bodmi. Jedna pečená hus vraj kolovala z domu do domu podľa času príchodu cárovnej. Jozef II. celú cestu Krymom nazval halucináciou.

Žiaľ, podobnú potemkinovskú dedinu namaľovala svojim voličom i bývalá starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíková. S patričnou predvolebnou mediálnou odozvou nechala namaľovať a spustiť projekt šikmého parkovania na Majerníkovej ulici. Potreba rozšírenia kapacít parkovania pre miestnych obyvateľov je nespochybniteľná a vysoko oprávnená. Dielo bývalej starostky má však veľký háčik a spôsobilo novému vedeniu Karlovej Vsi hlboké vrásky. Priam šokujúco totiž zapôsobil list z hlavného mesta, v ktorom vyšlo najavo, že celý projekt bol realizovaný bez patričných povolení a Karlovej Vsi za to hrozí pokuta vyše 33 tisíc eur. Navyše má mestská časť povinnosť uviesť komunikáciu do pôvodného stavu.

Dnes už nie je podstatné, či k tomu mala tiché požehnanie vedenia mesta. Isté je, že pod dokumentom, ktorý vyjadruje nesúhlas s takto vyznačeným parkovaním je podpísaný bývalý primátor Milan Ftáčnik. Výzva na odstránenie šikmého parkovania prišla ešte pani Hanulíkovej štyri dni! po komunálnych voľbách. Novej starostke sa tým, samozrejme, pochváliť zabudla.

Tá má dnes mimoriadne náročnú úlohu. Je si vedomá, že situácia s parkovaním je kritická a zároveň musí dodržiavať zákony, predpisy, nariadenia a štatút hlavného mesta. Musí hľadať v rokovaniach s magistrátom možnosť zachovania aspoň časti projektu šikmého parkovania tak, aby nebolo na úkor bezpečnosti žiadneho účastníka premávky, či sa jedná o individuálnu automobilovú dopravu alebo prostriedky mestskej hro¬madnej dopravy. Faktom je, že denne vznikajú na Majerníkovej kolízne a nebezpečné situácie, za ktoré niekto musí niesť zodpovednosť. Nehovoriac o tom, že i za to, čo je urobené zle a na cudzej komunikácii, ktorá je v správe hlavného mesta, musela Karlova Ves zaplatiť nemalé peniaze.

Niet inej cesty ako parkovanie riešiť komplexne a pripraviť projekty na rozšírenie parkovacích možností. Všetci to vedia a žiadna potemki¬novská dedinka nás nevytrhne.

Michal Drotován
vedúci oddelenia dopravy a živ. prostredia