Primátori a zbojnícka koalícia

V niektorých z najdôležitejších oblastí riadenia mesta konali poslední traja bratislavskí primátori horšie ako komunisti. Podporuje ich v tom neformálna koalícia poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú pre spôsob narábania s verejným majetkom a priestorom možno nazvať zbojníckou koalíciou. Prejavilo sa to aj pri schvaľovaní predaja PKO, ktoré sa v ničom podstatnom nelíši od mečiarovskej privatizácie.

Untitled_Panorama3Riadenie a okrádanie mesta
Každá korupcia, predražený nákup tovarov a služieb, pre mesto nevýhodný predaj budov a pozemkov je okrádaním jeho občanov. Ešte horšie je okradnúť ľudí o zdravé životné prostredie, historickú pamäť a kultúru, dobrú dopravu, možnosti športových a kultúrnych aktivít. To robí vedenie hlavného mesta Slovenska už vyše 15 rokov.

Hlavná architektka I. Konrad to vyjadrila takto: „Nepoznám žiadnu inú krajinu, kde by sa štát tak nekoncepčne zbavoval hodnotných priesto- rov a budov. …Hmotné dedičstvo – v meste sú to budovy, ulice i zákutia – nesie v sebe nadradené hodnoty … “. Súčasťou tohto je aj „predaj“ PKO odsúhlasený 9.12.2015.

V riadení urbanistického, architektonického, kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta a ochrane kultúrnych pamiatok koná vedenie mesta a ďalšie orgány štátnej správy niekedy ešte horšie ako komunisti.

Kultúrne pamiatky a životné prostredie

Komunisti zbúrali polovicu historického podhradia a zvyšok nechali desaťročia chátrať. Búranie ďalších historických pamiatok za súhlasu alebo trestuhodnej nečinnosti kompetentných úradov pokračuje dodnes. Bratislave a životnému prostrediu rovnako škodí aj ničenie zelene a nevhodná výstavba v oblasti Horského parku a na mieste likvidovaných viníc a záhrad od priestoru nad hlavnou stanicou až po Raču. Aj rúbanie lesa na Kolibe a ukrajovanie lesoparku nad Bratislavou je úradmi a vedením mesta tolerovanou, niekedy priamo riadenou krádežou zelene. Akútne takíto zlodeji siahajú na Železnú studničku a Pečniansky les. Prispievajú k tomu aj niektoré zmeny územného plánu a predaje mestských pozemkov a budov schvaľované poslancami pod vedením primátorov.

Horšie ako komunisti
Za komunizmu sa stavalo nekvalitne, byty boli o 20 až 30 percent menšie než napríklad v Západnom Nemecku a infraštruktúra bola nedostatočná. Existovalo však urbanistické plánovanie rozvoja mesta a stavali sa aj verejné a kultúrne stavby slúžiace všetkým obyvateľom. Napríklad PKO. To všetko vedenie mesta už 15-20 rokov odovzdáva na súkromné používanie hŕstke pochybných a nekultúrnych zbohatlíkov. Namiesto úsilia o rozvoj mesta magistrát a niektorí starostovia všetko podriaďujú záuj- mom bezohľadných developerov, ktorým ide iba o maximálny zisk.

K tomu pripomínam, že na obnovení historického centra, vybudovaní niekoľkých dobrých stavieb a zlepšení siete obchodov a služieb nemá hlavnú zásluhu vedenie mesta, ale tí, ktorí pred rokom 1989 oponovali komunistickému totalitnému režimu a v novembri 1989 na námestiach vyštrngali návrat slobody a trhovej ekonomiky.

Nesrovnal ako Ftáčnik
Hlavná architektka v roku 2011 kritizovala, že v Bratislave opomenuli mladé rodiny, študentov, nájomné a sociálne byty a mesto sa zle stará o svojich postihnutých občanov. Správna bytová politika má podľa nej myslieť „hlavne na tých slabých, lebo tí silní si poradia sami“. Vedenie Bratislavy to robí naopak.

Pri novom územnom pláne podľa I. Konrad: „bolo by chybou súhlasiť napr. so zahustením a zvýšením budov na nábreží Dunaja – najmä ak je nejasná budúca dopravná priechodnosť“. Práve to spravili, keď pod vedením M. Ftáčni- ka v roku 2011 schválili Zmeny a doplnky ÚP, ktorými fakticky zrušili výškovú reguláciu v historickom centre. ZA hlasovali všetci poslanci Smeru-SD, všetci SDKÚ-DS okrem jedného neprítomného, traja SaS a dvaja za MOST-HÍD (martinicky.blog.sme.sk). Bola to príprava na následné schválenie projektu Zuckermandel – ďalšej do prostredia nevhodnej a všetky vyššie uvedené princípy porušujúcej stavby J&T.

K tomu istému smeruje rozhodnutie o likvidácii PKO. Podobné sú aj okolnosti a dôsledky: rozhod- nutie krátko pred Vianocami v snahe utajiť to pred verejnosťou i stranícke zloženie poslancov, ktorí to schválili: 8 za SMER-SD, 6 za SDKÚ-DS (vrátane námestníka primátora), 3 ex-SDKÚ-DS, 3 za SKOK, 1 za SaS, 2 za MOST – HÍD (vrátane námestníčky primátora pre kultúru!), 1 – Stra- na zelených, 1 – MLADÁ PETRŽALKA, 2 bez straníckej príslušnosti.

Proti hlasovali 4 – ZMENA ZDOLA, 3 – KDH, 1–OKS,1-OĽANO,1-SIEŤ,1-NašaBratisla- va. Zdržali sa 3 poslanci.

Nesrovnal ako Mečiar a Fico

Bratislava zrušila dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým dopravu MHD zadarmo, lebo na to vraj nemá peniaze, ale PKO v mnohomiliónovej hodnote dáva za euro vybranej partii veľkokapitalistov komunistickoeštebáckeho pôvodu. Ako v mečiarovskej privatizácii. Navyše zmluvou nevýhodnou pre mesto, ktorému dohoda neumožňuje ani len diskusiu s občanmi a odborníkmi, architektonickú súťaž na stvárnenie nábrežia, či obstaranie územného plánu zóny, ktorý by mal byť jedným zo základných podkladov na akúkoľvek výstavbu.

To je proti požiadavkám uznesenia z roku 2005, ktorým zastupiteľstvo schválilo predaj pozem- kov pod PKO. Toto žiada vyhlásenie stavebnej uzávery na predávané pozemky areálu PKO do doby schválenia územného plánu zóny pre túto lokalitu. Kupujúceho zaväzuje vybudovať tam promenádu a odovzdať ju do vlastníctva mesta Bratislavy. Žiada tiež primátora rokovať o vybu- dovaní športových, tréningových a vzdelávacích centier mládeže. To za 10 rokov ani jeden primátor nezabezpečil. Nesrovnal teraz presadil dohodu, ktorou sa mesto zaväzuje, že podmienky stanovené uznesením z roku 2005 nenaplní.

Po tri a pol rokoch šéfovania M. Ftáčnika hlavná architektka konštatovala, že hlavný architekt v Bratislave dnes neriadi proces územného plánovania a funkcia, ktorú mu dáva zákon o hlavnom meste, sa tak nenapĺňa. „V podstate pracujem za organizačnej štruktúry, aká tu bola zavedená v minulosti.” Na tom sa nič nezmenilo ani po roku šéfovania I. Nesrovnala. Magistrát aj pod jeho vedením pri rozhodovaní o predajoch a výstavbe uprednostňuje záujmy developerov pred dobrým rozvojom mesta. Zlý systém nechce zmeniť rovnako ako R. Fico a všetci exkomunisti.

Komu slúži magistrát
Ešte väčšia než architektonicko-historická je kultúrno-spoločenská hodnota PKO. Preto, lebo Bratislava nemá iné zrovnateľné priestory na takýto účel. Aj keby zázrakom na takýto účel prišli milióny z eurofondov, v hlavnom meste Slovenska sa už nenachádza podobne vhodný priestor, kde by bolo takýto areál možné vybudovať. Preto tu ide o škody, ktoré možno nahradiť ťažšie ako rozkradnuté milióny či následky bombardovania.

Komu a ako skutočne slúži plánovaná dohoda a jej tvorcovia z J&T a magistrátu dobre vidno z nasledovných čísel: do dňa predaja celý areál slúžil všetkým občanom na kultúrne a vzdelávacie činnosti. V objekte PKO so sálou pre 2500 a celkovou kapacitou pre cca 4000 ľudí sa ročne uskutočnilo viac ako 700 kultúrnych podujatí. To má podľa prezentovaného návrhu v novom objekte nahradiť Planetárium – červená “Dunajská kvapka”. S kapacitou 140 návštevníkov, za ktorú by ešte mesto zrejme platilo prenájom. Jeho plocha predstavuje približne 2,2% z uvažovaných 72 tisíc štvorcových metrov plochy nadzemných podlaží plánovaného areálu. Tých 2,2% výstižne vyjadrujú mieru, akou J&T so súhlasom primátorov a niektorých starostov zvykne rešpektovať kultúru, životné prostredie a potreby mesta a „obyčajných“ občanov. Zvyšných 98% sú ich tvrdo a bezohľadne presadzované zisky a luxus zbohatlíkov.

Ako ďalší “úspech” sa uvádza, že podlažná plocha plánovaného areálu bude o 30% menšia než River Park. Ten je však trojnásobne väčší ako sa do danej lokality ako-tak hodí. Čiže jeho pokračovanie podľa plánov J&T bude “iba” dvojnásobne predimenzované.

PKO je ešte možné zákonným spôsobom zachrániť. Stačí schváliť v územnom pláne pre túto lokalitu takú funkciu a maximálne o 10% väčšiu zastavanosť, aká tam bola v r. 2005.

DSC01086Bratislava – mesto zbojníkov
Tento a viacero pre Bratislavu podobne „výhodných“ predajov schválila väčšina poslancov mestského zastupiteľstva. Preto, že ich najviac bolo zo strán Smer-SD a SDKÚ-DS, niektorí ich volajú alovou koalíciou. Keďže tam sú aj iní poslanci, po hlasovaní 9. decembra 2015 ich via- cerí nazvali čudnou koalíciou. Lepší je názov zbojnícka koalícia. Preto, že to všetko je okrádaním mesta o dobrý urbanizmus a životné prostredie, génia loci i kultúrne pamiatky. A niekedy aj o peniaze.

Sedí to aj podľa de nície štátu zbojníkov, ako ju formuloval emeritný pápež Benedikt XVI. Ten ešte ako kardinál de noval nacistickú a komunistickú diktatúru ako systém, kde: „od občana sa mohla vyžadovať poslušnosť a podriadenosť štátnym autoritám a zároveň sa mohli používať právne prostriedky ako nástroje na páchanie zločineckých cieľov. Právny poriadok, ktorý v každodennom živote sčasti naďalej platil, ako mal, sa stal súčasne mocou, ktorá ničila právo. Nastalo prevrátenie usporiadania, ktoré by malo byť v službe spravodlivosti, avšak upevnilo nadvládu bezprávia.“ (J. Ratzinger v knihe “Európa, jej základy v súčasnosti a budúcnosti”) Ako Benedikt XVI. tieto režimy citujúc sv. Augustína nazval štátom zbojníkov. V Bratislave sa zákony regulujúce výstavbu, ku ktorým patrí aj územný plán, šijú podľa požiadaviek developerov. Týmto a pochybným zbohatlíkom sa dovoľuje aj nedodržiavať ÚP aj stavebný a súvisiace zákony, ktoré iní dodržiavať musia.

Zhoršenie dopravy
Aj tí, ktorých nič z vyššie uvedeného nezaujíma, doplatia na týmito stavbami zhoršenú dopravu na nábreží medzi Mostom SNP a Karlovou Vsou, Dúbravkou a Devínom. Zhoršil ju už River Park 1 (zodpovedný A. Ďurkovský + J&T). Zhorší ju prebiehajúca výstavba Zuckermandel, kde nenecha- li priestor ani na symbolický pás zelene, ani na riadny odbočovací pruh do tohto predimenzo- vaného komplexu (zodpovedný M. Ftáčnik + J&T) a dorazí to River Park 2 na mieste zbúraného PKO. Zodpovedný I. Nesrovnal + J&T + zbojnícka koalícia.

Odporúčam spomenúť si na nich, keď budete nadávať na zhoršenú dopravu na nábreží po ukončení tejto plánovanej výstavby a na ich stranícku príslušnosť pri voľbách.

Ing. Pavol Martinický
nezávislý poslanec