Program Staré Mesto: Čierne stavby

Novodobá história územného rozvoja Bratislavy prechádzala turbulentným obdobím. Zbúranie centra starej Bratislavy dnes už nezachránime ale vieme sa z neho poučiť. Treba vyzdvihnúť logiku a koncepciu plánovania rozvoja hlavného mesta z pred revolučných rokov. Avšak v období rozmachu realitného biznisu a developerskej bezmyšlienkovitej zástavby sa celá urbanistická koncepcia stratila. Je veľmi dôležité aby sa pri výstavbe nových mestských častí alebo nových budov striktne dodržiavali regulatívy dané územným plánom a následne aj dodržiavala výstavba správoplatnená stavebným povolením. Aj týmto smerom by sa mala uberať stavebná polícia a dohliadať na poriadok vo výstavbe v našom meste.