Slepý guláš

Podstatnou zložkou guláša je mäso. Pre „slepý guláš“ je charakteristické to, že mäso neobsahuje. Len cibuľovo-paprikový základ a zemiaky. Toto jedlo bolo bežné v rokoch môjho detstva. O mäso bola vtedy núdza.

Takýto „diétny pokrm“ navarila Karlovešťanom z bohatých eurofondových zásob bývalá starostka. Jej kauzami som sa už naozaj nechcel zaoberať. Pevne som dúfal, že sú spojené iba s minulosťou. Táto kauza však siaha z minulosti priamo do týchto dní.

Tým „slepým gulášom“ je fontána na Dlhých dieloch. Fontána je charakteristická tým, že má vodu. V tej na Dlhých dieloch voda je, ale nemá ani prívod ani odtok. Každá jedna kvapka sa musí do fontány naplniť hadicou! Najprv na začiatku sezóny a potom sa musí pravidelne dopĺňať voda, ktorá sa vyparí, ktorú odfúkne vietor a aj tá, ktorá pretečie netesnosťami do garáží pod fontánou. Po skončení sezóny treba zase vodu zo systému fontány vyčerpať, aby sa mrazom nepoškodil. V Senior klube „Lipka“ majú z uskladnených vyše sto metrov hadíc „veľkú radosť“!

Fontána je len časťou oveľa väčšej kauzy. Celá záležitosť „vyplávala“ na svetlo sveta náhodou v súvislosti s prenájmom garáží pod fontánou (podrobnejšie v článku „Čo zistil miestny kontrolór?“). Ukázalo sa, že v pôvodnom projekte aj v rozpočte guruje prívod aj odtok vody. Viaceré položky z projektu a rozpočtu sa nezhodujú s realitou. Môj dojem je, že sa šporovalo, kde sa dalo. Možno aj povestné kamienky, ktoré strpčujú život obyvateľom okolia, sú výsledkom takéhoto šetrenia.

Kde skončili ušetrené peniaze?
Takúto otázku a mnohé ďalšie chcel miestny kontrolór položiť bývalej starostke. Pýtať sa chceli aj poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva pri prerokovávaní správy kontrolóra. Žiaľ, ako obvykle, bývalá starostka na výzvu kontrolóra nereagovala a na prerokovávaní jeho správy sa bez ospravedlnenia nezúčastnila. Odpovede by mali dostať nielen poslanci miestneho zastupiteľstva, ale predovšetkým občania Karlovej Vsi. Preto sa miestne zastupiteľstvo rozhodlo kladenie otázok vložiť do rúk odborníkom a uložilo kontrolórovi na zasadnutí dňa 22.4.2018 uznesením č. 405/2018 podať vo veci trestné oznámenie. Dúfam len, že odborníci nebudú konštatovať, že „skutok sa nestal“ alebo že skutok sa síce stal, ale nie je trestným činom, pretože sa nepodarilo dokázať úmysel!


Rudolf Rosina
nezávislý poslanec