Slzy v bazéne

Takmer štvrťstoročie funguje komplex školských budov na Majerníkovej. Tieto budovy, podobne ako ostatné školy a školské zariadenia v mestskej časti, sú poznamenané nielen zubom času, ale predovšetkým rokmi zanedbávania investícií do údržby a obnovy majetku.

Spolu s prvotnými nedostatkami realizačných projektov budov a „šlendrijánstvom“ realizácie prác to vytvorilo dnešnú realitu. Budovy sú vzhľadom na úniky tepla a stav vykurovacích systémov energeticky nevyhovujúce, sú na hrane bezpečnosti a kvôli zatekaniu a plesneniu na hranici hygienickej spôsobilosti. Toto platí takmer pre všetky budovy škôl a školských zariadení. Platí to aj pre plaváreň pri ZŠ Majerníkova. Rovnako ako iné je nezateplená, s veľkými kovovými oknami a nesprávne navrhnutým a poruchovým vykurovacím systémom. Treba prirátať nefunkčný ventilačný systém, morálne a fyzicky opotrebovaný bazénový systém – obežné čerpadlá, potrubia, armatúry, nefunkčné dávkovače chlóru atď., zdevastované šatne, zastarané rozvody vody a havarijný stav rozvodov elektriny. Doposiaľ sa bazén prevádzkoval v akomsi zvláštnom núdzovom režime a de facto protiprávne, pretože nespĺňal požiadavky na prevádzku. Každoročne hltal desiatky tisíc eur na opravu porúch a úhradu energií. Stál nás oveľa viac, ako bola štátna dotácia na prevádzku bazéna. V priebehu roka 2015 začali prichádzať sťažnosti rodičov na stav bazéna. Preto sa vedenie mestskej časti obrátilo na odborníkov, aby sa vyjadrili k stavu bazéna. Po rôznych peripetiách so získavaním odborného posudku, uzrel svetlo sveta posudok kolektívu vedeného doc. Malovaným.

Posudok, žiaľ, potvrdil to, čoho sme sa všetci obávali
Okrem železobetónovej konštrukcie sú všetky ostatné systémy a prvky v stave, ktorý nezodpovedá platným technickým a bezpečnostným požiadavkám. Čiastkové opravy nepomôžu dostať bazén do prevádzkyschopného stavu. Je nevyhnutné pristúpiť k zásadnej rekonštrukcii. K rekonštrukcii budovy, rekonštrukcii technológií, bazénového telesa, rekonštrukcii rozvodov vody a elektriny, kúrenia, vzduchotechniky, osvetlenia, šatní, spŕch a ostatných priestorov. Prvotné hrubé odhady sú niekoľko stotisíc eur. S ohľadom na bezpečnosť našich detí nezostáva nič iné, ako bazén ďalej neprevádzkovať. So „slzami v očiach“ je nevyhnutné bazén zavrieť. To sa bezprostredne dotkne prevádzky ZŠ, vyučovacieho procesu aj osobných osudov niekoľkých pedagógov. Ohrozená je existencia plaveckých klubov.

V tejto náročnej situácií nám nepomôže nič iné, len sa spoločne zomknúť – všetci zainteresovaní. Spoločne nájsť riešenie situácie. Nájsť peniaze na rekonštrukciu, zabezpečiť realizáciu a nájsť spôsob budúceho prevádzkovania.

To musíme urobiť nielen v prípade bazéna, ale aj ostatného majetku obce. Potom budeme môcť zodpovedne stanoviť priority a začať verejné obstarávania. Tu vidím veľký priestor na diskusiu s verejnosťou. Verejnosť – to sme my všetci. My sa musíme rozhodnúť, či ideme najprv opravovať bazén alebo zatekajúce strechy na školských budovách. My sa musíme rozhodnúť, či budeme deti voziť mimo miesta bydliska na plávanie alebo do škôlky. Zakryť sa môžeme len takou perinou, akú máme. Tá je, žiaľ, malá. O to viac by sme sa mali schúliť a držať pri sebe, tak sa dokážeme zohriať aj pod tou našou „malou perinou“.

Rudolf Rosina
nezávislý poslanec