Sneh a ľad za drahé peniaze

Zimnú údržbu v Karlovej Vsi vykonávajú tri zložky: hlavné mesto, mestská časť a správcovia nehnuteľností. Táto tretia línia fungovala najlepšie. Až na občasné výnimky boli pešie komunikácie v okolí obydlí odhrnuté a vyčistené.

Hlavné mesto čistilo cesty I. a II. triedy. Boli udržiavané uspokojivým spôsobom, ale mestské chodníky a schodiská zostali celú zimu neudržiavané. Napr. Karloveská, Molecova, Hany Meličkovej, Majerníkova. Mestská časť spravuje cesty III. a IV. triedy v dĺžke takmer 25 km, chodníky v dĺžke vyše 10 km a schody v počte 832 . Údržbu týchto komunikácií vykonáva už druhý rok firma RAKI. Zmluva s touto firmou, ako aj samotný výkon údržby vyvoláva viacero otázok.

Ako sme spokojní so zimnou údržbou firmy RAKI?
Na túto otázku nech si odpovie každý sám. Ja nie som spokojný. V prvom rade mala firma RAKI zriadiť a prevádzkovať non-stop dispečing. Žiaľ, zverejnené čísla boli často nedostupné, vraj bol príslušný pracovník PN. Cesty boli zjazdné, ale za celú zimu sa neodpratali zvyšky snehu z komunikácií. Realitou zimy boli osobné autá uväznené v ľadových boxoch, pluhom zahrnuté priechody pre chodcov a neprístupné parkovacie miesta. Ešte horšia bola situácia na chodníkoch a schodoch. Ak ste sa túto zimu šmykli, vďaka patrí pravdepodobne firme RAKI.

Čo nás to stálo?
Vysúťažená cena bola 726€ vrátane DPH za každý deň zimnej údržby, bez ohľadu na počasie, plus cena za posypovú soľ 180€ s DPH za tonu. RAKI nám to túto zimu „poriadne osolila“! Konkrétne faktúrami na asi 850 ton soli. Pre lepšiu predstavu, je to nákladný vlak so 43 vagónmi, každý plný soli. Zdá sa vám to veľa? Možno na menšiu ekologickú haváriu!

Odkiaľ sa vzalo toľko soli vo faktúrach?

Faktúra obsahuje iba prílohu s časom výkonu „preventívneho zásahu“, dobou teploty pod bodom mrazu a množstvom soli. Žiadne preberacie protokoly, výpisy z knihy jázd, záznam GPS, žiaden doklad o tom, že sa fak¬turovaná činnosť vykonala a fakturovaný materiál minul. Z faktúr sa dá vyčítať istá miera priamej úmernosti medzi dobou mrznutia a spotrebou soli. Pre názornosť: ak vonku hodinu mrzne, posype si občan chodník 1 kg soli. Ak bude mrznúť päť hodín, zopakuje posyp 5x, a preto minie 5 kíl soli. Zvrátená logika? Celkom iste! Ale zároveň neúprosná realita hospodárenia Ivety Hanulíkovej. Okrem fakturovania od buka do buka sa v rozpore s uzavretou zmluvou fakturovalo namiesto raz až 2x mesačne, doba splatnosti bola 7 dní namiesto zmluvne dohodnutých 30 dní. Každá faktúra obsahovala asi 5 chýb, kvôli ktorým sa mala vrátiť na prepracovanie.

Ako sa vyberala firma na zimnú údržbu?
Vyberalo sa elektronickou aukciou v lete 2013. Zúčastnili sa dve firmy, RAKI a ESP. Vyhrala RAKI, ale ESP neprehrala, pretože vykonávala časť zimnej údržby ako subkontraktor. RAKI vyhrala vďaka nižšej dennej paušál¬nej cene. Podstatnou sa ukázala cena soli. Tá bola prestrelená a zhodná u oboch „súťažiacich“. Pre porovnanie: cena soli na komoditnej burze bola na začiatku zimy 75€ za tonu, bežná cena soli v Bratislave vrátane dopravy až do Karlovej Vsi je 100 až 120€ bez DPH. Vysúťažená cena 150€ bez DPH je o 25 až 50% vyššia ako bežná cena. Predpokladaná celková hodnota kontraktu 118.400 € bola prekročená už pred koncom minulej zimy, a preto sa mala zjednať náprava. Nestalo sa. Neporiadna zmluva obsahovala odkazy na neexistujúce ustanovenia, chybný prepis súťažných podmienok, príkaz fakturovať v posledný pracovný deň v mesiaci (účtovný, daňový a logický nezmysel). A platila nezmenená ďalej!

Čo povedať na záver?
Mestská časť pod novým vedením si uplatnila zmluvné sankcie za ne-kvalitu vykonaných prác a posledné faktúry rozporovala z titulu nedostatočného zdokumentovania fakturovaných položiek. Možno nás čaká ďalší súdny spor. Ale peniazmi z obecnej kasy nemožno nemilobohu mrhať.

Rudolf Rosina
nezávislý poslanec