Stop hazardu

Po nežnej revolúcií v roku 1989 väčšina z nás dúfala, že cez otvorené hranice k nám bude prúdiť sloboda, demokracia, prosperita a všetky výhody západnej spoločnosti. Skôr, ako sa k nám dostali, prekĺzli cez otvorené dvere neduhy západu. Jedným z najviditeľnejších bola erotika a nahota, ktorá sa servírovala na pultoch trafík, vo výkladoch, na bilbordoch. Verejné priestranstvá miest aj obcí ňou boli zamorené. Postupne sa pod tlakom verejnej mienky vytvorili legislatívne i morálne mantinely a dnes sa „nahotinky“ objavujú na verejnosti v spoločensky akceptovateľnej miere.

467511_578882958818744_2088220146_oPomalšie a plazivejšie, o to však dôkladnejšie sa do našich životov vkradol hazard. Rôzne herne a reklama na herne zamorili naše verejné priestranstvá. Nechcem sa rozpisovať o gamblerstve, jeho sociálnych dôsledkoch na rodiny a spoločnosť ako takú. To sú globálne problémy, týkajúce sa celého štátu, a preto by ich mali riešiť štátne orgány. Nás, obyvateľov miest a obcí trápi predovšetkým existencia herní v našom okolí. Herne sú ako rakovina, ktorá postupne zožiera iné všeobecne prospešné prevádzky. Tam, kde bol včera obchod s potravinami, je dnes herňa. Namiesto reprografie ma na Bajkalskej privítalo kasíno. Potraviny na Kempelenovej sú už asi minulosťou. Bude v ich priestoroch ďalšia herňa? Ktorá ďalšia ľuďom prospešná prevádzka padne za obeť zajtra? Nie je mi jasné, prečo sa prevádzkovatelia hazardu tlačia až do našich obydlí. Prečo si nepostavia vlastné Las Vegas niekde v poli? Mali by sme kľud my, aj oni.

Obec, v prípade Bratislavy sa ňou rozumie hlavné mesto ako celok, môže na základe petície podpísanej tridsiatimi percentami voličov obmedziť prevádzku hazardných hier na území mesta. Úskalím je, že kvórum 30% účastníkov petície je veľmi vysoké. Pre ilustráciu: v parlamentných voľ bách získali strany post premiéra s podporou asi 12% všetkých voličov. U nás v Karlovej Vsi podpísalo petíciu proti hazardu asi 5 000 občanov. To je asi 15%. Chýba ale ďalších 15%. Navyše, v rámci Bratislavy sú aj oveľa menej aktívne mestské časti. Je to pochopiteľné. Každá mestská časť má svoje špeci ká a svoje priority. Karlova Ves je rezidenčnou mestskou časťou alebo – ak chcete – „nocľahárňou“. Občania Karlovej Vsi k pokojnému bývaniu nepotrebujú herne, ale obchody a služby. Pretože práve herne nám náš každodenný život strpčujú, je potrebné využiť každú príležitosť na presadenie našich oprávnených záujmov.

Jednou z ciest je aj vypísanie miestneho referenda
Z referenda sú vylúčené niektoré druhy otázok. Všetky ostatné sú dovolené. Zo zákona, výsled- ky miestneho referenda nezaväzujú miestne zastupiteľstvo k nijakému konkrétnemu konaniu. Na druhej strane výsledky referenda môžu byť silným argumentom pri presadzovaní záujmu občanov. Môžu byť ďalším krokom vo vytvorení legislatívnych mantinelov pre momentálne bezbrehý hazard. Ak chceme, aby sa z našej mestskej časti nevytratili obchody a prevádzky služieb, zúčastnime sa referenda a odmietnime hazard v našej mestskej časti. Urobme to pre nás a pre naše deti.

Rudolf Rosina
nezávislý poslanec