Našim stálym cieľom je aktívne zapojenie Bratislavčanov do riadenia nášho mesta. Veríme, že len zvýšený verejný záujem núti našich predstaviteľov správať sa zodpovedne. Monitorujeme zaobchádzania s verejnými zdrojmi hlavného mesta a snažíme sa priniesť informácie o komunálnej politike v zrozumiteľnej podobe. Tiež podporujeme dobré nápady pre zlepšenie života v Bratislave a aktívne sa zasadzujeme o dodržiavanie územného plánu. Chceme prinášať možnosti, aby občania mohli aktívne zasahovať do regionálnej politiky Bratislavy bez toho, aby museli vstúpiť do politických strán.