Úvodník časopisu Naša Karlova Ves – Február 2016

Vážení čitatelia, milí Karlovešťania,

od posledného oslovenia v tomto letáku neuplynulo síce veľa času, ale udialo sa toľko vecí, že je ťažké vybrať tie najpodstatnejšie. Všetky sa mi zdajú dôležité.

Aspoň letmo mi dovoľte, aby som Vás upozornila, že v januári vyšlo pilotné číslo obecných karloveských novín, teda novín platených z karloveského rozpočtu. Volajú sa Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. Nie je to rozmar úradu, ale povinnosť voči obyvateľom, ktorí dlhodobo poukazujú na potrebu svojej väčšej informovanosti nielen o praktických záležitostiach života mestskej časti, ale i o rôznych formách spoločenského života Karlovej Vsi. Vyplnili sme túto medzeru a dúfam, že noviny splnia Vaše očakávania. Čokoľvek iné nájdete vo svojich schránkach vrátane materiálu, ktorý práve držíte v rukách, vychádza z inej iniciatívy a je platené zo súkromných zdrojov. Upozorňujem najmä na Karloveské noviny, o ktorých sa mnohí omylom domnievate, že sú o ciálnymi novinami mestskej časti.

Najdôležitejšou udalosťou týchto dní sú nepochybne parlamentné voľ by. Účasť Karlovešťanov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky býva tradične najvyššia zo všetkých volieb. Dúfame, že aj tentokrát pristúpite k voľbám po zrelej úvahe a s veľkou zodpovednosťou.

Už niekoľko rokov sa diskutuje o význame referenda v našej spoločnosti. Mnohí politickí činitelia sa zhodujú v tom, že legislatíva ohľadom vykonania referenda nie je nastavená tak, ako by mala byť. Hoci ho ústava kladie na rovnakú úroveň ako zastupiteľskú demokraciu. Na tom my nič nedokážeme zmeniť. Ale to, že sa voliči stretávajú s pocitom, že sú dôležití len vtedy, keď sa súťaží o ich hlas vo voľbách a v medziobdobí ich názor nikoho nezaujíma, poznáme aj my. Preto som navrhla poslancom, aby sme využili deň volieb aj inak, a to priamym položením otázok našim ľuďom. Do úvahy prichádzalo viacero dôležitých tém, prišli aj návrhy od poslancov, ba aj od občanov. Výber vhodných otázok a ich formulácia bola veľmi náročná. Zákon vymedzuje, čoho sa otázky nesmú týkať. To nás veľmi obmedzilo najmä v otázke parkovania. Odpoveď na otázku môže byť len „áno“ alebo „nie“, pričom ani najdokonalejšia formulácia nemôže obsiahnuť právnu a spoločenskú zložitosť danej problematiky.

Prosím, berte túto príležitosť ako krok nastavovania novej komunálnej kultúry. Spôsob „rozdeľuj a panuj“, akým sa tu spravovali veci, nechceme. Neželáme si stavať proti sebe potreby starých a mladých, bohatých a chudobných, spokojných alebo nespokojných. Vydali sme sa cestou hľadania dohody. To je omnoho ťažšie a potrvá dlho, kým sa to naučíme.

Verte, že naši poslanci venovali výberu vhodných otázok mnoho pozornosti. Museli zvážiť možný prínos i riziká pri zvolení témy, či pri konečnej forme otázky. Dnes už vieme, že schválili len dve otázky a že za najpálčivejšie problémy považujú organizáciu parkovania a prítomnosť hazardu
v našej mestskej časti. Výsledok referenda bude pre nich veľmi významným signálom a posilnením mandátu od voličov.

Najnovšie sa otvorila intenzívna diskusia nielen o školstve, ale i o sieti našich základných škôl. V Karlovej Vsi máme veľmi kvalitné a úspešné školy. Svedčí o tom aj ich popredné umiestnenie v rôznych rebríčkoch i umiestnenie absolventov. Veľmi si želáme a snažíme sa o zachovanie predností a kvalít každej z nich. Preto mi dovoľte na záver dôležitú informáciu. Vyučovací proces a podmienky pre deti a ich rodičov navštevujúcich ZŠ Veternicová zostanú zachované. Rodičia bez obáv môžu zapísať budúcich prvákov na ktorékoľvek pracovisko našich základných škôl, ktoré si vyberú. My sa z každého prváčika budeme tešiť.

Verím, že čas dá odpoveď aj Vám na rôzne fámy a klebety. My zasa musíme hľadať najlepšie riešenia nielen v tejto oblasti, ale i v iných, so zreteľom na potreby všetkých obyvateľov Karlovej Vsi a nepodľahnúť tlaku žiadnej zo záujmových skupín. Hľadanie racionálneho a spravodlivého riešenia, či sa jedná o parkovanie, psíkov alebo pečiatku školy, je náročné.

Držte nám palce.

Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi