Úvodník časopisu Naša Karlova Ves – Október 2017

Vážení Karlovešťania,

po relatívne pokojnom a dlhom lete prichádza horúca jeseň. Horúca preto, lebo tak, ako sa nám pravidelne striedajú ročné obdobia, tak sa vo viacmenej pravidelných intervaloch vracajú voľby. Niektoré priťahujú väčší záujem, ako napríklad parlamentné voľby alebo voľba prezidenta republiky. Voľby do VÚC – vyšších územných celkov sú pre veľkú väčšinu voličov nezaujímavé, lebo nepoznajú agendu samosprávnych krajov – žúp, považujú ich za nadbytočné, a preto sa ich ani nezúčastňujú. Treba možno pripomenúť, že na rozdiel od referenda, kde je pre jeho platnosť potrebná nadpolovičná účasť, každé voľby sú platné bez ohľadu na počet voličov, ktorí sa ich zúčastnia. Teoreticky je možné, že na zvolenie nového župana a poslancov stačí jeden jediný správne vyplnený hlasovací lístok. Vďaka tomuto jedinému lístku nasledovných päť rokov zveríme značný majetok a veľké nančné prostriedky, ktoré pochádzajú najmä z daní fyzických osôb a v plnej výške z daní z motorových vozidiel osobám, ktoré nepoznáme a sa o ne ani nezaujímame. Úprimne, kto z nás by dal len tak z rúčky do rúčky bez preverenia, čo i len daň za auto? Asi nik.

Takže pozor. Kraj rozhoduje o našich da- niach, stará sa o naše cesty, železnice, stredné školy, domovy sociálnych služieb, nemocnice, divadlá a mnohé iné.

Či už za našej účasti alebo bez nej, nový žu- pan bude istotne zvolený. S ním na päť rokov aj 50 nových poslancov. Letmý pohľad na kandidátnu listinu nielen v Karlovej Vsi naznačuje, že záujem je obrovský. Tým viac nabádam k opatrnosti. Nedajme sa pomýliť zvetralými oprášenými frázami ani štylizovanými fotogra ami. V politike na každej úrovni potrebujeme predovšetkým slušných ľudí.

V poslednom čase dostávam otázku, prečo nekandidujem v župných voľbách aj ja, veď ide o Karlovu ves. Jednoducho preto, lebo povinnosti starostky a zároveň mestskej poslankyne sú tak rozsiahle, že pohltia všetok môj čas a sily. Neviem si predstaviť, že by som k nim pridala ďalšie povinnosti a zodpovednosť poslanca župy. Naopak, som rada, že sa v Karlovej Vsi našli slušní ľudia, ktorí sú ochotní vziať na svoje plecia toto bremeno a veľmi im držím palce. Najmä, keď vidím, že klan, ktorý dve volebné obdobia devastoval Karlovu Ves, nestratil nádej na návrat.

Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi