Úvodník časopisu Naša Karlova Ves – September 2018

Milí čitatelia,

trufla som si zmeniť oslovenie, lebo po posledných mesiacoch a spúste hodín strávených priamo na ulici s istotou vieme, že medzi Karlovešťanmi máme mnoho pravidelných čitateľov. Naozaj sa tešíme, že vás zaujímajú naše postrehy a komentáre.

Vážení Karlovešťania, milí naši čitatelia, prečo sme teda boli na ulici? Vyžiadala si to skutočnosť, že ak sa chceme v novembrových voľbách opäť uchádzať o dôveru karloveských voličov a nechceme sa zároveň zaviazať žiadnej politickej strane, museli sme si nevyhnutne vyzbierať petíciu na podporu svojej kandidatúry. Každý zvlášť a každý to musel zvládnuť do 60 dní pred dňom komunálnych volieb.

Verte, že nie je vôbec ľahké stáť na rozpálenej ulici alebo námestí, premôcť ostych a žiadať od okoloidúcich, prevažne neznámych ľudí, chvíľu času a ešte prejav dôvery vo forme podpisu k tomu. Nenechali sme sa odradiť touto prekážkou a urobili sme dobre. Vďaka vášmu pochopeniu sa nám podarilo získať potrebnú podporu a môžeme sa tak plnohodnotne zapojiť do volebnej súťaže. Teraz nastala chvíľa, kedy sa vám môžem za seba i za svojich spolukandidátov veľmi pekne poďakovať. Najmä na zastávke Molecova bolo očividné, že sa mnohí vraciate veľmi unavení z práce a že už túžite byť doma. Tým, ktorí ste nám tu venovali svoj podpis, sa preto chceme špeciálne poďakovať a dobre si to budeme pamätať. Treba sa zvlášť poďakovať aj rodičom s malými deťmi, ktorí nám trpezlivo podpísali často viacero hárkov, hoci sa im v kočíku alebo pod nohami mrvili ratolesti.

Táto nepríjemná procedúra mala však aj dobré stránky. Osobný kontakt so stovkami ľudí nás prekvapujúco povzbudil a presvedčil, že sa to oplatí a že naša námaha nie je márna. Z vlastnej skúsenosti teraz vieme, že sa mnohí živo zaujímate o Karlovu Ves, že máme spoločné bolesti, spoločné obavy, že poznáte aj naše slabosti a naše hranice, a napriek tomu sa na nás spoliehate. Napokon aj to, že vydávanie tohoto občasníka má zmysel, lebo ho čítate. Mnohí využili príležitosť tohto osobného stretnutia a pripomenuli nám svoje problémy. V týchto chvíľach sú už kandidátne listiny odovzdané úradom a pre uchádzačov nastáva čas predvolebného zápolenia. Aké bude, záleží aj na nás. Dúfam, že férové a čestné. Všetko ostatné máte v rukách vy.

S úctou


Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi