Vážení čitatelia, milí Karlovešťania

Vážení čitatelia, milí Karlovešťania,

nastal pre nás čas prvej bilancie. Hoci mesiace uplynuli neuveriteľne rýchlo, je to už naozaj sto dní, kedy sme vstúpili do Miestneho úradu Karlovej Vsi.
Naše očakávania, že nás nečaká ľahká práca, ale naopak tvrdá drina, sa vrchovato naplnili. Splnili sa predtuchy, že je na mieste očakávať i nepríjemné prekvapenia a skryté nástrahy. Priskoro prišli aj bolestné chvíle. I to prináša život. My sme však vstúpili do karloveského úradu s odhodlaním vydať zo seba to najlepšie, nešetriť sa a to, čo očakávame od iných, žiadať v prvom rade od seba.
Som veľmi rada, že sa mi podarilo to, čo na úrade bolo dosiaľ nevídaným javom. Vytvoril sa tím najbližších kolegov, ktorí vedia a chcú navzájom spolupracovať. Viacerých z nich už poznáte a ďalších Vám postupne predstavím. Spolu sme prekonali nepríjemnú odstávku vody na Silvestra, keď mnohým domácnostiam hrozilo, že následkom havárie aj vo sviatočný deň ostanú bez vody. Koncom januára nás tragicky zasiahla snehová kalamita, pri ktorej prišiel o život malý chlapček. Museli sme sa vyrovnať s hrozivou situáciou na Devínskej ceste, ktorá viedla až k jej uzávere. Zima nás neušetrila ničoho a množstvo napadaného snehu naplno odhalilo nedostatky beztak pridrahej starostlivosti o zimnú údržbu, s čím sme sa museli ako – tak vysporiadať. Spolu sa snažíme nájsť východisko zo šokujúceho oznámenia, že projekt šikmého parkovania na Majerníkovej ulici bol vykonaný v rozpore s predpismi a bez potrebných povolení, v dôsledku čoho nám hrozí vysoká pokuta a potreba vykonať vo veci nápravu.
Tieto mesiace boli pre nás naozaj vážnou skúškou odolnosti. Osobné záležitosti i čas na odpočinok museli ísť nekompromisne bokom. Napriek tomu nejde všetko tak rýchlo, ako by sme si želali. Som však šťastná, že aspoň prvé lastovičky sú už tu. Dovoľte, aby som sa s vami o ne podelila.
Pripravili sme najdôležitejší dokument tohto roku, a to rozpočet na rok 2015. Nerodil sa ľahko, lebo sme si stanovili tvrdé princípy. Dodržali sme zásadu, že nebudeme v bežnom rozpočte míňať viac, ako máme k dispozícii. Napriek tomu sa budú opravovať školy a škôlky. Znamená to, že nebudeme „prejedať“, ale budeme šetriť na ďalšie rozumné investície.
Skontrolovali sme vyhradené parkovacie miesta a vylúčili sme nájomcov, ktorí mali pridelené viac ako jedno parkovacie miesto na bytovú jednotku.
Úspešne sa nám podarilo otvoriť dialóg s novým vedením hlavného mesta. Umožnilo nám aktívne vstúpiť do rokovaní v prípravných prácach rekonštrukcie električkovej trate. Našim cieľom je predísť chybám, ktoré sa stali v Dúbravke a vyhovieť požiadavkám Karlovešťanov. Vďaka tomu trasa v centre Karlovej Vsi bude už zrejme zatrávnená. Do rekonštrukcie je zahrnutý i projekt nového prestupového uzla na križovatke Molecova-Karloveská. Jeho realizáciou sa podstatne zvýši komfort a bezpečnosť našich cestujúcich.
Začali sme pracovať na príprave podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie pre Staré Grunty. Naplnili sme zásobník projektov, ktorými by sme sa mohli uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie. Pripravili sme tri projekty na zvýšenie kapacity existujúcich materských škôl a uchádzame sa o dotáciu z prostriedkov ministerstva školstva. Pripravujeme prvé viditeľné opatrenia na znižovanie reklamného smogu a zákonnú ofenzívu proti hazardným hrám.
Za najslabšie miesto, ktoré robilo Karlovej Vsi hanebné meno, som považovala stavebný úrad. Napokon tu je i koreň najvážnejších súdnych sporov a od prvých dní bolo potrebné naliehavo riešiť zanedbané kauzy, z ktorých sa niektoré vlečú už celé roky. Od januára nové vedenie stavebného úradu odvádza zodpovednú a kvalifikovanú prácu.
Hneď na úvod nášho pôsobenia sme odvolali starého riaditeľa Karloveského športového klubu. Za nového bol zvolený Juraj Kadnár. Ten má všetky predpoklady na to, aby obnovil dôveru v túto inštitúciu a vrátil jej poslanie, pre ktoré bola založená.
Vymenovala som len tie najdôležitejšie zmeny, čoskoro budú nasledovať ďalšie.
Za významné považujem, že sa na úrade neudiali očakávané čistky, ako to býva na Slovensku zvykom. Predišli sme unáhleným rozhodnutiam a zamestnanci dostali priestor a čas presvedčiť nás o svojej práci.
Popritom sme absolvovali množstvo stretnutí s obyvateľmi, zástupcami rôznych občianskych združení, klubov a iniciatív, či už na pôde úradu alebo v teréne.
Samozrejme, že som nestihla všetko, čo by som si želala stihnúť. Sme stále na začiatku a tie najťažšie výzvy nás ešte len čakajú. Ale napriek tomu cítim, že sa ľady pohli a mierny optimizmus je na mieste.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým veľkým i malým, ktorí ste sa vo veľkom počte zapojili do jarného upratovania a pomohli ste nám vyčistiť Kráľovu horu, Karloveskú zátoku, školské a športové areály, ale i okolie vašich domov. Nech Vám slúžia pre radosť.

Želám Vám krásnu slnečnú jar

Dana Čahojová