Výsledky volieb – Rača

Mišo Drotován sa bohužiaľ nestal novým starostom, avšak aktivisti Spolu pre Raču, získali 3 mandáty v miestnom zastupiteľstve.

Michal Drotován, Mgr., Bc., Bc. – 2 100
Rastislav Žitný,Mgr. -2 056
Miloš Máťuš -1 798
Juraj Madzin, JUDr. – 1 489
Monika Luknárová, Mgr. – 1 379
Miloslav Jošt, Ing. – 1 347
Róbert Pajdlhauser, Ing. – 1 303
Mário Khandl, Bc. -1 115
Milada Dobrotková, Ing. MPH -980
Rudolf Ivičič, Mgr. -942
Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. – 577
Milan Andráš, Ing. Arch.PhD. – 465
Peter Pálka, Ing.- 451
Cyril Sekerka -557
Dagmar Gelingerová -341