Výzva karloveských poslancov

V pondelok 4.11.uzavrelo ministerstvo hospodárstva medzirezortné pripomienkovacie konanie k zákonu o hospodárskej mobilizácii, v ktorom sa pokúsilo aj o novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Hromadnú pripomienku organizácií združených do občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciám, ktorej jediným cieľom je, aby ministerstvo od tejto novely infozákona ustúpilo, podporilo v priebehu niekoľkých sviatočných dní vyše 8000 občanov.

Záujem o osud Informačného zákona dokazuje, že je to jeden z mála zákonov, ktorý umožňuje kontrolu, ako volení zástupcovia narábajú so zverenými kompetenciami a s verejnými financiami pochádzajúcimi z daní občanov.

Tento neobratný pokus vlády však nie je jediný. Pod heslom „Nenecháme šikanovať našich úradníkov“ v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s mediálnym útokom samotného premiéra Slovenskej republiky nás čaká novela zákona 211 z roku 2000 pripravovaná ministerstvom spravodlivosti.

Milí Karlovešťania, nakoľko táto dohoda stavia i nás poslancov mestskej časti Karlova Ves, ktorá je členom ZMOS, do úlohy objednávateľa novely infozákona dovoľte, aby sme Vás

  • informovali o tom, že nevidíme jediný dôvod na to, aby Vaše právo získať informácie o našej práci , ako aj práci miestneho úradu pod vedením starostu bolo označované za šikanu. Naopak stáva sa často, že i my poslanci sa jedine prostredníctvom zákona o prístupe k informáciám dostaneme k dôležitým údajom, ktoré potrebujeme pre výkon svoje funkcie..

  • poprosili, aby ste tak ako my, podporili verejnú výzvu „občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciám“ a jej Princípy dobrého zákona.

Obraciame sa na všetkých kolegov komunálnych poslancov miest a obcí Slovenska. Pridajte sa k nám a ukážte, že záujem občanov nám nie je v žiadnom prípade na príťaž. Podporte tak ako my výzvu občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciám a jej Princípy dobrého zákona.

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=737149

Poslanci mestskej časti Bratislava Karlova Ves:

Marcel Zajac, bez politickej príslušnosti
Igor Bendík, SaS
Dana Čahojová, bez politickej príslušnosti
Juraj Kadnár, Most – Híd
Ján Labuda, bez politickej príslušnosti
Jaromír Šíbl, Zmena zdola
Peter Buzáš, OKS
Eva Grey, KDH
Branislav Záhradník, bez politickej príslušnosti
Dagmar Hladká, bez politickej príslušnosti
Pavol Martinický, bez politickej príslušnosti
Zuzana Volková, bez politickej príslušnosti