Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Nie sme v jednom vreci

Citát kandidáta do župy: „Po rekonštrukcii polikliniky v Karlovke je toto druhá dobrá správa, ktorá prichádza z BSK. Neodpustím si, ale vie mi niekto povedať, čo robia pre Karlovku naši poslanci v za- stupiteľstve...

Kto sa bojí poslanca?

Rudolf Rosina je bezúhonným občanom, láskyplným manželom a otcom štyroch detí. Dva roky je mimoriadne aktívnym a neohrozeným karloveským poslancom. To je dnes zrejme dostatočný dôvod na podlý útok voči jeho osobe.

Bilbordová nekultúra

Prečo miznú bilbordy tak ťažko? Ako je možné, že reklamné spoločnosti nerušene predávajú nelegálne plochy, keď nemajú nájomné zmluvy a nemusia mestu platiť ani cent? To sú oprávnené otázky bežných ľudí, na ktoré sa...

Čo sa stavia v zátoke?

Na území v Karloveskej zátoke, ktoré je v územnom pláne vyznačené ako územie pre šport, telovýchovu a voľný čas vydal stavebný úrad Karlova Ves 20.5.2013 stavebné povolenie pre stavbu Účelové zariadenie – dostavba rekreačno-oddychového...

Naša Karlova Ves pre September

Vážení Karlovešťania, po letnej odmlke sme pre vás pripravili ďalšie vydanie nášho informačného letáku. Žijeme tu s vami a pokúšame sa vám prinášať zaujímavé informácie o problémoch, ktoré nás spoločne ťažia, a o ktorých...

Národný futbalový tunel

Od: Dana Čahojová Vedeli ste, že spoločnosť Národný futbalový štadión nie je národná ale súkromná? Vedeli ste, že napriek tomu jej štát prideľuje mnohomiliónové dotácie a mesto lukratívne pozemky za symbolické sumy? V súvislosti...

Bilbordy ako nežiadúca dekorácia

od: Dana Čahojová Zvyk je železná košeľa i v prípade bilbordov. Tie doslova zaplavujú naše ulice a znehodnocujú fasády i oplotenia verejných budov. Táto nežiadaná reklama a vnucovaná politická propaganda strpčuje život tým, ktorí...