Imobilio

NAJVÄČŠIU NÁDEJ ZÍSKAŠ, KEĎ ZISTÍŠ, ŽE TO IDE

Imobilio je názov nášho občianskeho združenia. Sme komunita väčšinou mladých ľudí, ktorí sme v zmysle výrokov „Naše telesné postihnutie nás brzdí, ale nezastaví. Nehľadáme súcit, ale podporu. Inšpiruje nás každý prejav odvahy a nezlomnosti.“ pred siedmimi rokmi začali s výstavbou komunitného centra Imobilio na Dlhých dieloch v Bratislave – Karlovej Vsi.

Cieľom nášho združenia Imobilio je podpora a rozvoj v oblasti vzdelávania, práce a integrácie telesne postihnutých, pričom hlavným cieľom je dostavba výskumno-vývojového a vzdelávacieho centra. Bude slúžiť pre zdravotne ťažko postihnutých. Staviame ho len z prostriedkov individuálnych a remných darcov s významným podielom dobrovoľníckej práce na stavbe.

Našou aktivitou je príprava projektov, vzdelávania a prednášok pre ťažko postihnutých
študentov, startupy v oblasti kompenzačných pomôcok, ich realizácia a aplikácie pre znevýhodnených občanov dôchodcov.

Popri tom neustále poskytujeme pomoc malým komunitám a jednotlivcom. Zapožičiavame vybrané kompenzačné pomôcky, ktoré, keď získame, opravíme a dávame im tak nový život. Jedným z prvých našich startupov je sociálne podnikanie ťažko postihnutých mladých ľudí. V súčasnosti sa sústreďujeme na projekt šetrenia vodou pod názvom Prvá kvapka. Čoskoroho začíname realizovať.

Dôležitou súčasťou nášho komunitného centra bude v budúcnosti rehabilitácia.

Na dokončenie stavby sa veľmi tešíme a plánujeme otvoriť naše priestory aj verejnosti.


Jozef Griač
nezávislý kandidát na poslanca